ZAČÍNAME SLÁVIŤ SV. OMŠE PRE VEREJNOSŤ.

Milí priatelia, sestry a bratia vo viere.

     S radosťou beriem na vedomie, že od stredy 6. mája nám civilné autority povolili obnoviť slávenie verejných sv. omší v našich kostoloch.

     Avšak naďalej platia prísne hygienické opatrenia, čo vás prosím v trpezlivosti rešpektovať.

     Stále platí dišpenz od povinnej účasti na omši v nedele a sviatky. Osobitne seniorom sa odporúča, aby svoju osobnú prítomnosť na sv. omšiach zvážili. 

Ale aj ostatní veriaci, najmä v nedeľu bude ťažšie dostať sa do kostola. Po naplnení kapacity 140 ľudí, ostatní budú môcť ostať iba pred kostolom.

     Pri slávení omší budú tieto pravidlá:

Prvá sv. omša v nedeľu bude pre seniorov nad 65 rokov

  • v kostole budú otvorené dvere aj okná – bude prievan!

  • každý musí mať na tvári rúško

  • pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky

  • do kostola prichádzame iba na nevyhnutne krátky čas, nemodlí sa spoločne pred sv. omšou, ani po nej

  • v kostole je možné byť iba na vyznačených miestach, rozostupy musia byť 2m

  • ruky si nepodávame, znak pokoja si dávame úklonom

  • na sv. prijímanie môžeme prichádzať iba v 2m rozostupoch

  • prijímanie príjmeme na dlaň ruky, sami si hostiu vložíte do úst

  • pri odchádzaní treba tiež dodržať rozostupy 2m

     Ostatné informácie, ohľadom sv. spovede a podobne, sa dozviete z oznamov v kostole.

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?