NAJNOVŠIE PRAVIDLÁ FUNGOVANIA KOSTOLA.

Milí priatelia, sestry a bratia vo viere.

Aj naďalej platia prísne hygienické opatrenia, čo vás prosím v trpezlivosti rešpektovať.

Už  neplatí dišpenz od povinnej účasti na omši v nedele a sviatky. 

 

Pri slávení omší platia tieto pravidlá: (viď UVZSR OLP/5091/2020)

• nedeľná omša o 7,30 hod. je prednostne pre seniorov nad 65 r.

• každý musí mať na tvári rúško

• pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky

• v kostole je odporúčané sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené.

• dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky

• z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

• ruky si nepodávame, znak pokoja si dávame úklonom

• sv. prijímanie príjmeme na dlaň ruky, sami si hostiu vložíte do úst

 

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?