Už tradične, v poveľkonočnom čase, bývajú vo farnostiach slávnosti prvých svätých spovedí a prijímaní detí. Nebolo tomu inak ani u nás. Asi šesťdesiatka detí sa poctivo, počas celého školského roku, pripravovala na tento veľký deň. Pod vedením svojich rodičov ktorých pri tom sprevádzal aj pán farár, a tiež pod vedením katechétov, sa snažili svoje srdiečka pripraviť na prijatie skutočného Krista. Veľmi správne pochopili, že On je ten najpodstatnejší pokrm, ktorý nesýti iba telo, ale najmä dušu.

Najprv sa konala slávnosť detí z druhej a súkromnej zš. Deti boli veľmi pekne pripravené, a tento deň bol pre nich skutočnou slávnosťou. Vďaka patrí aj pani katechétke Hužvárovej a pánovi katechétovi Mihálikovi. Aj ich pričinením sa deti dokázali takto pekne pripraviť.

Vyvrcholením bola slávnosť prvého prijímania detí z našej katolíckej zš. Celý rok sa im venoval nielen pán farár, ale aj pani učiteľka triedna a celý pedagogický zbor. Ovzdušie viery, v ktorom v škole vyrastajú, sa dotýka aj ich detských sŕdc. Postupne ich formuje na obraz srdca Ježišovho. Dúfame, že sa nám podarí v deťoch túžbu po Ježišovi živiť aj naďalej, aby sa tak vzmáhali v múdrosti a obľube u Boha, ale aj u svojich rodičov a medzi kamarátmi.

Toto sú deťúrence z našej katolíckej školy:

 

 

 

 

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?