Príďte aj vy na RORÁTY.

Milí rodičia, milé deti. Aj tento rok vám k príprave na sviatky Božieho narodenia ponúkame prípravu vo forme ranných rorátnych sv. omší s heslom: Príď, Pane Ježišu! Vychádzame z myšlienky Adventného obdobia, ktoré nám pripomína druhý slávny príchod Pána Ježiša, a tiež aj prichádzajúcu slávnosť Božieho narodenia a príchod Pána Ježiša počas každej sv. omše v Božom slove a v Eucharistii.
V príhovoroch kňaza sú krátke vysvetlenia k jednotlivým častiam liturgie slova. Každý deň sa zameriame na Božie slovo, ktoré je na ten deň určené. Deti si budú dopĺňať nálepky, na ktorých bude chýbajúca časť textu z čítaní alebo žalmu. Na veľkom plagáte v kostole sa bude každý deň vymieňať obrázok vo formáte
A3. Obrázok bude s tým istým motívom, aký dostanú deti v daný deň. Sv. omše budeme sláviť pri svetle sviečok, ktoré si môžu (elektronické) zapožičať v kostole pred sv. omšou.
Tešíme sa na vás a prajeme vám požehnaný advent 2019.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?