Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Dubnica

M. Gorkého 23, 018 51 Nová Dubnica


SLUŽBA V KANCELÁRII

UTOROK    14.30 – 16.30

STREDA     17.00 – 18.00

PIATOK       17.00 – 18.00

Kňaza môžete stretnúť vždy po sv. omši v sakristii kostola.

Ak potrebujete stretnutie s farárom v inom termíne, dohodnite sa telefonicky.

    Farár:     don Jozef Ragula SDB

   tel:        0911 730 421

   email:  novadubnica@sdb.sk

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?