KONTAKT

Korešpodenčná adresa:

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nová Dubnica

M. Gorkého 834/23

018 51 NOVÁ DUBNICA

 

IČO: 0031926762

DIČ: 2021482144

 BÚ:   SK68 0900 0000 0000 6366 6766

E – mail: novadubnica@sdb.sk

Internetová stránka: www.faranovadubnica.sk

Kontaktné osoby:

Farár:

don Bohumil PIEŠŤANSKÝ, SDB 

mobil: 0908 720 280

e-mail: piestansky@saleziani.sk

Ing. Mgr. Peter ŠINČÍK – kaplán

mobil: 0911 103 040

Ing. Mgr. Štefan WALLNER – výpomocný duchovný

mobil: 0903 718 131

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?