Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


OZNAMY NA 6. CEZROČNÚ NEDEĽU                                     16. 02. 2020

Liturgia týždňa:

  • v sobotu je sviatok, Katedra sv. Petra
  • Budúca nedeľa je 7. cezročná nedeľa

Oznamy:
• Počas jarných prázdnin naše Saleziánske stredisko pripravuje viacero podujatí pre vaše deti. (lyžovačku, korčuľovanie, turnaje, turistiku, …) Podrobnejšie informácie získate u dona Michalenka.

• Oznamujeme aj termíny letných podujatí nášho Saleziánskeho strediska:
Letný pobytový zážitkový tábor pre mládež (14.r.-16.r.) 6.-12. júla 2020 Belušské Slatiny
Letný denný tábor pre deti (7.r.-12.r.) 24.-28. augusta 2020 Nová Dubnica

• Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2019 zaplatili daň z príjmov. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivá sa nachádzajú v zadnej časti kostola na stole.

• Minulý týždeň sa na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu vyzbieralo v ND 1.565,-€ a v Kolačíne 340,-€. Dobrodincom úprimne ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

• Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 2. a v Kolačíne upratuje skupina č. 5. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola a ostatných prácach okolo saleziánskeho domu.

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?