Bohoslužby, spovedanie a zápis úmyslov svätých omší:

Sväté omše:

Pondelok: 18,00

Utorok – Sobota:   7,00; 18,00

Nedeľa: 7,30; 9,00; 10,30; 18,00

Prikázané sviatky v pracovný deň: 7,00; 16,30; 18,00 (Ak nie je v oznamoch vyhlásené inak.)

V adventnom období sú ranné sväté omše od utorka do piatka o 6,45 hodine.

 

Spovedanie:

Spovedá sa počas svätých omší v dňoch utorok – nedeľa.

 

Zápis úmyslov svätých omší:

Úmysly svätých omší sa zapisujú vždy mesiac vopred, spravidla v druhý piatok mesiaca po rannej a večernej svätej omši. Termín je vždy vopred oznámený v nedeľných oznamoch.

Tí, ktorí nemôžu prísť v danom termíne zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov si dohodnú svätú omšu osobne s pánom farárom.

©2022 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?