Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

MIMORIADNY OZNAM – MIMORIADNY OZNAM – MIMORIADNY OZNAM:

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať od 19.4.2021, platia však ešte obmedzenia

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210417004

 

Oznamy: Nedeľa Najsvätejšej Trojice (30.5.2021):

Liturgia týždňa:

  • v utorok je spomienka sv. Justína, mučeníka
  • vo štvrtok je Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
  • v sobotu je spomienka Bonifáca, biskupa mučeníka
  • Budúca nedeľa je 10. nedeľa v cezročnom období

Oznamy:

    • Od pondelka 31.mája sa menia podmienky účasti na verejných bohoslužbách.  V našom kostole sa sv. omší môže zúčastniť 150 ľudí (sediacich) a 50 (stojacich).  V Kolačíne 50 sedenie, 50 státie. Ľudia v karanténe alebo s respiračnými ťažkosťami alebo s pozitívnym testom na covid19 musia zostať doma. Rúško (už nemusí byť respirátor) + Rozostupy +Ruky sú samozrejmosťou.
    • V stredu večer o 18:00 bude sv. omša obetovaná za zosnulého saleziána kňaza don Jozefa Dvorského, prvého správcu našej farnosti (1991-1995).
    • Vo štvrtok je Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Tento rok to nie je prikázaný sviatok, keďže naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na Bohoslužbách.

    Sväté omše budú vo farskom kostole o 7:00 , 16:30, 18:00-online: na našom YouTube kanáli Saleziani Nova Dubnica: https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ

    Procesia tento rok nebude.

    V Kolačíne bude sv. omša o 17:00. Ani v Kolačíne procesia nebude.

    • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 8, v Kolačíne skupina č. 7. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

 

1. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi: 3.6.2021 (štvrtok)

Tento rok to nie je prikázaný sviatok, keďže naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

Sväté omše:

-farský kostol v Novej Dubnici: 7:00 , 16:30, 18:00-online prenos:

https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ

-filiálny kostol v Kolačíne: o 17:00. Ani v Kolačíne procesia nebude.

 

2. Letné tábory pre deti a mládež.

 

 

Spolu s animátormi aj tento rok pripravujeme tábory pre deti a mládež:

Pobytový tábor pre mládež: LETNÝ ZÁŽITKOVÝ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR

 • termín: 5. – 11. 7. 2021
 • miesto: Rekreačné zariadenie Podskalie, okr. Považská Bystrica
 • veková kategória: 8.r. ZŠ/Tercia – 2.r. SŠ/Sexta

Denný tábor pre deti: PRÍMESTSKÝ TÁBOR

 • termín: 23. – 27. 8. 2021
 • miesto: Saleziánske oratórium – Mládežnícke stredisko v Novej Dubnici
 • veková kategória: 1.r. ZŠ – 6.r. ZŠ

 

3. Pokračujeme vo vysielaní ONLINE sv. omše v NEDEĽU o 10:30.

https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ

4. Rok Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (8.12.2020 – 8.12.2021)

Žijeme dni Roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František apoštolským listom Patri corde (S otcovským srdcom) dňa 8.12.2020, pri 150. výročí vyhlásenia sv. Jozefa za Patróna Cirkvi (8.12.1870, bl. pápež Pius IX.).

Ponúkame vám brožúru, ktorú pre potreby tohto mimoriadneho roku zostavil známy biblista, kňaz Spišskej diecézy prof. Františka Trstenského.

František Trstenský-Mimoriadny-rok-sv-Jozefa-brožúra

Obsah brožúry:

Patris Corde – S otcovským srdcom (s.1)

Osobitné odpustky v Roku sv. Jozefa (s.2)

Biblický pohľad na sv. Jozefa (s.4)

Litánie k sv. Jozefovi (s.7)

Deviatnik k sv. Jozefovi (s.8)

Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi (s. 12)

Rôzne modlitby k sv. Jozefovi (28)

O ikone sv. Jozefa (s.31)

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolsky-list-patris-corde (25.1.2021)

https://www.fara-kezmarok.sk/wp-content/uploads/2021/01/obraz-sv-Jozefa.pdf (25.1.2021)

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/svaty-otec-vyhlasil-rok-sv-jozefa-pri-150-vyroci-jeho-titulu-p.html (25.1.2021)

5. Tehlička 2021 – poďakovanie:

 

Ďakujeme vám za podporu tohtoročnej zbierky Tehlička pre Jakutsk. Vaša podpora bola povzbudením a veľkou pomocou. Vďaka nej sa nám podarilo zvýšiť povedomie o slovenskej saleziánskej misii v Jakutsku. Suma 110 000 euro, ktorá sa doteraz vyzbierala, pomôže pri rekonštrukcii komunitného domu a veríme, že saleziáni budú aj naďalej môcť poskytovať teplo domova pre tamojších mladých. Viac o priebehu zbierky si môžete prečítať na www.tehlicka.sk. Hoci hlavná kampaň vyvrcholila vo Veľkonočnom týždni, príspevky je možné posielať do konca októbra 2021.
Tešíme sa na  spoluprácu s Vami aj pri ďalšom ročníku Tehličky.

6. Stredná škola v našej farnosti:

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života.

V našej farnosti ponúkame štúdium na katolíckej SOŠ IT (informačné technológie), odbor Technické lýceum. SOŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Bosca (materská škola, základná škola, SOŠ IT). Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

Staňte sa súčasťou sveta informačných technológií. Radi Vás uvidíme na našom Technickom lýceu v školskom roku 2021/2022. Zistite viac na https://it-lyceum.tech .

Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.

7. Stredné školy v Žilinskej diecéze:

Na území našej Žilinskej diecézy sú popri katolíckych materských a základných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava. Sú to gymnáziá, SOŠ, ako aj ponuka pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

Medzi strednými školami nájdete aj našu SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, odbor Technické lýceum (informatika-programovanie, aplikovaná informatika).

Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

STREDNÉ ŠKOLY DCZA

8. Viera do vrecka – Ako zvládať stres a (s)pokojne žiť? (č.125)

 

Čo nám spôsobuje stres? Ako vystúpiť z kolotoča stresu? Môže nás Boh stresovať?

Ako nájsť rovnováhu a pokoj, o ktoré kvôli stresu prichádzame, prezradia v relácii Viera do vrecka hostia: salezián don Peter Naňo, sr. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev a Anton Horváth.

Predchádzajúce diely a bonusové videá relácie si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Viac o tejto téme sa dočítate v brožúrke Vydavateľstva DON BOSCO s názvom (S)pokojne žiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©2021 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?