Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku

Oznamy na:

 

 

Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


1. Sviatosť birmovania vo farnosti Nová Dubnica, 2021-2022:

Od OKTÓBRA 2021 bude opäť prebiehať príprava na prijatie sviatosti birmovania  pre  žiakov 1. a 2. ročníka SŠ a starších, ktorí bývajú v Novej Dubnici a v Kolačíne, čiže v našej farnosti. Vzadu na stolíku nájdete prihlášku, ktorú treba odovzdať v sakristii kostola, DO 30. SEPTEMBRA 2021.  Prihlášku si môžete stiahnuť aj tu:

Sviatosť birmovania-Farnosť Nová Dubnica-Prihláška 2021-2022a

2. Rok Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (8.12.2020 – 8.12.2021)

Žijeme dni Roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František apoštolským listom Patri corde (S otcovským srdcom) dňa 8.12.2020, pri 150. výročí vyhlásenia sv. Jozefa za Patróna Cirkvi (8.12.1870, bl. pápež Pius IX.).

Ponúkame vám brožúru, ktorú pre potreby tohto mimoriadneho roku zostavil známy biblista, kňaz Spišskej diecézy prof. Františka Trstenského.

František Trstenský-Mimoriadny-rok-sv-Jozefa-brožúra

Obsah brožúry:

Patris Corde – S otcovským srdcom (s.1)

Osobitné odpustky v Roku sv. Jozefa (s.2)

Biblický pohľad na sv. Jozefa (s.4)

Litánie k sv. Jozefovi (s.7)

Deviatnik k sv. Jozefovi (s.8)

Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi (s. 12)

Rôzne modlitby k sv. Jozefovi (28)

O ikone sv. Jozefa (s.31)

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolsky-list-patris-corde (25.1.2021)

https://www.fara-kezmarok.sk/wp-content/uploads/2021/01/obraz-sv-Jozefa.pdf (25.1.2021)

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/svaty-otec-vyhlasil-rok-sv-jozefa-pri-150-vyroci-jeho-titulu-p.html (25.1.2021)

3. Tehlička 2021 – poďakovanie:

Ďakujeme vám za podporu tohtoročnej zbierky Tehlička pre Jakutsk. Vaša podpora bola povzbudením a veľkou pomocou. Vďaka nej sa nám podarilo zvýšiť povedomie o slovenskej saleziánskej misii v Jakutsku. Suma 110 000 euro, ktorá sa doteraz vyzbierala, pomôže pri rekonštrukcii komunitného domu a veríme, že saleziáni budú aj naďalej môcť poskytovať teplo domova pre tamojších mladých. Viac o priebehu zbierky si môžete prečítať na www.tehlicka.sk. Hoci hlavná kampaň vyvrcholila vo Veľkonočnom týždni, príspevky je možné posielať do konca októbra 2021.
Tešíme sa na  spoluprácu s Vami aj pri ďalšom ročníku Tehličky.

4. Stredná škola v našej farnosti:

V našej farnosti ponúkame štúdium na katolíckej SOŠ IT (informačné technológie), odbor Technické lýceum. SOŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Bosca (materská škola, základná škola, SOŠ IT). Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

Staňte sa súčasťou sveta informačných technológií. Radi Vás uvidíme na našom Technickom lýceu v školskom roku 2021/2022. Zistite viac na https://it-lyceum.tech .

5. Stredné školy v Žilinskej diecéze:

Na území našej Žilinskej diecézy sú popri katolíckych materských a základných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava. Sú to gymnáziá, SOŠ, ako aj ponuka pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

Medzi strednými školami nájdete aj našu SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, odbor Technické lýceum (informatika-programovanie, aplikovaná informatika).

Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

STREDNÉ ŠKOLY DCZA

6. Viera do vrecka – Don Bosco a Rómovia na Slovensku. (č.129)

Saleziánska rodina pôsobí na poli pastorácie Rómov na Slovensku už 30 rokov. Čo v rámci nej ponúka a s akými ťažkosťami, ale aj radosťami sa stretáva si môžete pozrieť v špeciálnom vydaní relácie Viera do vrecka.

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Viac o tejto téme sa dočítate v brožúrke od Vydavateľstva DON BOSCO s názvom Krok k ľuďom na periférii.web counter

©2021 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?