Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU                           01. 12. 2019

Liturgia týždňa:

 • v utorok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
 • vo štvrtok je spomienka bl. Filipa Rinaldiho, kňaza
 • v piatok je spomienka sv. Mikuláša, biskupa
 • v sobotu je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
 • Budúca nedeľa je 2. adventná nedeľa

Oznamy:

 • Dnes popoludní od 1500 , pozývame rodičov s deťmi na adventné popoludnie do nášho saleziánskeho strediska, pripravený je pre vás bohatý program.
 • Od utorka začínajú najmä pre rodiny s deťmi „rorátne“ ranné sv. omše. Na deti bude zameraný príhovor a prichystané budú aj nálepky na adventný plagát. Sv. omše od utorku do piatku budú bývať počas adventu v pozmenenom čase, o 645
 • Na budúcu nedeľu. 8. decembra o 1600 bude ďalšie stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V sobotu 14. decembra pozývame mladé rodiny na predvianočnú Duchovnú obnovu. Program začne o 1000 v našom saleziánskom stredisku. Z organizačných dôvodov uvítame, ak dáte dopredu vedieť svoj záujem prísť. Viac info., ako aj kontakt, nájdete na plagáte pred kostolom.
 • Od 1. do 15. decembra môžete svojim hlasom podporiť jeden z farských projektov na www projekty.dcza.sk. Z našej farnosti boli podané dva projekty, jeden na Katechézy Dobrého pastiera a druhý na roráty. Pri východe z kostola si môžete vziať malý letáčik s podrobnejšími informáciami.
 • Ak niekto chce darovať do kostola Vianočný strom, prosíme nech to ohlási v sakristii.
 • Združenie exallievov a priateľov dona Bosca vás pozýva zapojiť sa do adventného sociálneho projektu „Daruj úsmev“, s cieľom podporiť deti a rodiny pochádzajúcich z ťažších pomerov. Viac o projekte sa dozviete na exallievi.sk/darujmeusmev a na nástenke pred kostolom.
 • Dnes je aj zbierka na charitu. Kto chce prispieť, môže svoj milodar odovzdať v sakristii.
 • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 2. a v Kolačíne upratuje  skupina č. 4. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?