Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

MIMORIADNY OZNAM – MIMORIADNY OZNAM – MIMORIADNY OZNAM:

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať od 19.4.2021, platia však ešte obmedzenia

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210417004

 

Oznamy: 17. nedeľa v období cez rok (25.7.2021):

Liturgia týždňa:

   • v pondelok je spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie
   • v utorok je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov
   • vo štvrtok je spomienka sv. Marty
   • v piatok je spomienka bl. sr. Zdenky, mučenice
   • v sobotu je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
   • Budúca nedeľa je 18. nedeľa cez rok

   Oznamy:

   Dôležitý oznam

    • Minulý týždeň sa na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu vyzbieralo v ND 1.713,5,-€ a v Kolačíne 592,5,-€. Dobrodincom úprimne ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.V pondelok 26.7. a utorok 27.7.  nebudú sv. omše v Novej Dubnici ani v Kolačíne.
     • Minulý týždeň sa na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu vyzbieralo v ND 1.713,5,-€ a v Kolačíne 592,5,-€. Dobrodincom úprimne ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

      

     • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 2, v Kolačíne skupina č. 6. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

     

   • Od nedele 11.7.2021 v Kolačíne bude bývať sv. omša  o 9.30.
   • Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách od 1. júla 2021
   • Aj tento rok od septembra bude prebiehať príprava na prijatie sviatosti birmovania  pre  žiakov 1. a 2. ročníka SŠ a starších, ktorí bývajú v Novej Dubnici a v Kolačíne, čiže v našej farnosti. Vzadu na stolíku nájdete prihlášku, ktorú treba odovzdať v sakristií kostola.

   Sviatosť birmovania-Farnosť Nová Dubnica-Prihláška 2021-2022a 

   • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 12, v Kolačíne skupina č. 12. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

Oznamy: 18. nedeľa v období cez rok (1.8.2021):

Liturgia týždňa:

    • v stredu je spomienka sv. Jána M. Vianeya, kňaza
    • v piatok je sviatok Premenenie Pána
    • Budúca nedeľa je 19. nedeľa cez rok

   Oznamy:

   • V pondelok, 2. augusta možno v každom farskom kostole získať úplné odpustky „Porcinkuly“. Predpísaný skutok je nábožná návšteva Kostola spojená s modlitbou Pána a Vyznaním viery. Okrem toho treba splniť aj tri podmienky, sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca.

    

   • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 3, v Kolačíne skupina č. 7. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.
   • Od nedele 11.7.2021 v Kolačíne bude bývať sv. omša  o 9.30.
   • Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách od 1. júla 2021
   • Aj tento rok od septembra bude prebiehať príprava na prijatie sviatosti birmovania  pre  žiakov 1. a 2. ročníka SŠ a starších, ktorí bývajú v Novej Dubnici a v Kolačíne, čiže v našej farnosti. Vzadu na stolíku nájdete prihlášku, ktorú treba odovzdať v sakristií kostola.
  • Sviatosť birmovania-Farnosť Nová Dubnica-Prihláška 2021-2022a 

1. Sviatosť birmovania vo farnosti Nová Dubnica, 2021-2022:

Od septembra 2021 bude opäť prebiehať príprava na prijatie sviatosti birmovania  pre  žiakov 1. a 2. ročníka SŠ a starších, ktorí bývajú v Novej Dubnici a v Kolačíne, čiže v našej farnosti. Vzadu na stolíku nájdete prihlášku, ktorú treba odovzdať v sakristií kostola.  Prihlášku si môžete stiahnuť aj tu:

Sviatosť birmovania-Farnosť Nová Dubnica-Prihláška 2021-2022a 

 

2. Letné tábory pre deti a mládež.

 

 

Spolu s animátormi aj tento rok pripravujeme tábory pre deti a mládež:

Pobytový tábor pre mládež: LETNÝ ZÁŽITKOVÝ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR

 • termín: 5. – 11. 7. 2021
 • miesto: Rekreačné zariadenie Podskalie, okr. Považská Bystrica
 • veková kategória: 8.r. ZŠ/Tercia – 2.r. SŠ/Sexta

Denný tábor pre deti: PRÍMESTSKÝ TÁBOR

 • termín: 23. – 27. 8. 2021
 • miesto: Saleziánske oratórium – Mládežnícke stredisko v Novej Dubnici
 • veková kategória: 1.r. ZŠ – 6.r. ZŠ

 

3. Pozastavenie vysielania ONLINE sv. omše v NEDEĽU o 10:30.

https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách od 1. júla 2021

Z tohto dôvodu pozastavujeme online vysielanie sv. omší.

4. Rok Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (8.12.2020 – 8.12.2021)

Žijeme dni Roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František apoštolským listom Patri corde (S otcovským srdcom) dňa 8.12.2020, pri 150. výročí vyhlásenia sv. Jozefa za Patróna Cirkvi (8.12.1870, bl. pápež Pius IX.).

Ponúkame vám brožúru, ktorú pre potreby tohto mimoriadneho roku zostavil známy biblista, kňaz Spišskej diecézy prof. Františka Trstenského.

František Trstenský-Mimoriadny-rok-sv-Jozefa-brožúra

Obsah brožúry:

Patris Corde – S otcovským srdcom (s.1)

Osobitné odpustky v Roku sv. Jozefa (s.2)

Biblický pohľad na sv. Jozefa (s.4)

Litánie k sv. Jozefovi (s.7)

Deviatnik k sv. Jozefovi (s.8)

Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi (s. 12)

Rôzne modlitby k sv. Jozefovi (28)

O ikone sv. Jozefa (s.31)

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolsky-list-patris-corde (25.1.2021)

https://www.fara-kezmarok.sk/wp-content/uploads/2021/01/obraz-sv-Jozefa.pdf (25.1.2021)

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/svaty-otec-vyhlasil-rok-sv-jozefa-pri-150-vyroci-jeho-titulu-p.html (25.1.2021)

5. Tehlička 2021 – poďakovanie:

 

Ďakujeme vám za podporu tohtoročnej zbierky Tehlička pre Jakutsk. Vaša podpora bola povzbudením a veľkou pomocou. Vďaka nej sa nám podarilo zvýšiť povedomie o slovenskej saleziánskej misii v Jakutsku. Suma 110 000 euro, ktorá sa doteraz vyzbierala, pomôže pri rekonštrukcii komunitného domu a veríme, že saleziáni budú aj naďalej môcť poskytovať teplo domova pre tamojších mladých. Viac o priebehu zbierky si môžete prečítať na www.tehlicka.sk. Hoci hlavná kampaň vyvrcholila vo Veľkonočnom týždni, príspevky je možné posielať do konca októbra 2021.
Tešíme sa na  spoluprácu s Vami aj pri ďalšom ročníku Tehličky.

6. Stredná škola v našej farnosti:

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života.

V našej farnosti ponúkame štúdium na katolíckej SOŠ IT (informačné technológie), odbor Technické lýceum. SOŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Bosca (materská škola, základná škola, SOŠ IT). Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

Staňte sa súčasťou sveta informačných technológií. Radi Vás uvidíme na našom Technickom lýceu v školskom roku 2021/2022. Zistite viac na https://it-lyceum.tech .

Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.

7. Stredné školy v Žilinskej diecéze:

Na území našej Žilinskej diecézy sú popri katolíckych materských a základných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava. Sú to gymnáziá, SOŠ, ako aj ponuka pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

Medzi strednými školami nájdete aj našu SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, odbor Technické lýceum (informatika-programovanie, aplikovaná informatika).

Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

STREDNÉ ŠKOLY DCZA

8. Viera do vrecka – Augustín a Tomáš. Ako hľadali Boha? (č.126)

 

Spoznajme dve osobnosti, ktoré nám v dejinách kresťanstva zanechali vzácne svedectvo.

Pozvanie do relácie prijali traja rehoľníci: salezián don Pavol Grach, augustinián p. Juraj Pigula a dominikán p. Peter Fotta.

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Viac o tejto téme sa dočítate v brožúrke Vydavateľstva DON BOSCO s názvom Augustín a Tomáš Akvinský.

 

 

 

 

 

 

 

 


©2021 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?