Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku

Ostatné oznamy

  • Letné tábory 2022:
    • Letný zážitkový tábor pre mládež vo veku 8.r. ZŠ/tercia – 2.r. SŠ/Sexta sa uskutoční 3.-9.júla 2022 v Belušských Slatinách.
    • Prímestský tábor pre deti vo 1.-6.r. ZŠ sa uskutoční 18.-22.júla 2022 našich priestoroch.
  • Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2021 zaplatili daň z príjmov. V roku 2021 ste nám darovali 1914,11€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu nižšie: Vyhlasenie 2022-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_Nová Dubnica
  • Decembrová duchovná obnova farnosti

Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

©2022 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?