Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

OZNAMY NA 28. NEDEĽU CEZ ROK                            13. 10. 2019

Liturgia týždňa:

  • v utorok je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
  • vo štvrtok je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
  • v piatok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
  • Budúca nedeľa je 29. nedeľa v cezročnom období

Oznamy:

  • V piatok 18. októbra sa uskutoční celosvetový modlitbový projekt „Milión detí sa modlí ruženec“, za jednotu a pokoj vo svete. Do tejto aktivity sa zapája aj naša farnosť. V piatok dopoludnia o 900 sa budú modliť ruženec tu vo farskom kostole deti z našej katolíckej školy. Pripojiť sa k nim môžete aj vy. Osobitne pozývame mamičky s deťmi, ktoré sú na materskej.
  • Budúcu nedeľu na svätej omši o 1030 prijmú naši mladí sviatosť birmovania. Upozorňujeme rodičov s malými deťmi, že v prednej časti kostola budú miesta rezervované pre birmovancov. Ďakujeme za pochopenie. Birmovanci a ich rodinní príslušníci sa môžu vyspovedať počas celého týždňa. Spovedáme ako zvyčajne, počas sv. omší. V piatok budeme spovedať už od 1700 V piatok po sv. omši bude pre birmovancov povinný nácvik samotnej slávnosti.
  • Budúca nedeľa je v Cirkvi slávená ako misijná. Pri tejto príležitosti sa konajú v kostoloch zbierky na misie. Tí, ktorí môžete podporiť misijné aktivity, odovzdajte svoje milodary v sakristii, alebo niektorému saleziánovi.
  • Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. V Novej Dubnici sa spoločne modlíme ruženec pred svätou omšou o 1715, v piatky o 1730. Ak sa modlíme ruženec spoločne v kostole, kaplnke alebo rodine, môžeme za obvyklých podmienok získať aj úplné odpustky.
  • V piatok 18. októbra po rannej sv. omši začne p. farár zapisovať úmysly sv. omší na mesiac november.
  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 8. a v Kolačíne upratuje  skupina č. 7. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?