test

Chatovačka mladých pod Tatrami

Prelom septembra a októbra strávili novodubnickí mladí na Kvetinici, neďaleko Popradu. Po náročnom piatkovom presune vlakom a následne autobusom na chatu popradskej komunity saleziánov nasledovalo ubytovanie, večera z vlastných zásob a priestor na oddych a budovanie vzťahov. Krátka noc a skoré ranné budenie predchádzali odchodu do zamračenej prírody. Tatry ich privítali ponorené do hmly a v očakávaní výdatného dažďa. Vyzbrojení
Čítať ďalej

Stretnutie tvorcov farského mediálneho obsahu

V utorok, 13. septembra 2022, sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo stretnutie tvorcov farského mediálneho obsahu. Navzájom sa podelili o svoje skúsenosti s mediálnym priestorom a potom sa im prihovoril Alojz Mičieta, ktorý študuje médiá a komunikáciu na prestížnej univerzite Santa Croce v Ríme. Kto by mal záujem a ochotu prispieť ku všeobecnej informovanosti v našom saleziánskom diele, môže sa
Čítať ďalej

40 mladých prijalo sviatosť birmovania

V sobotu, 17. septembra 2022, prijalo 40 birmovancov z našej farnosti sviatosť birmovania z rúk generálneho vikára žilinskej diecézy Martina Kramaru. Počas roka sa pripravovali na pravidelných týždňových stretnutiach v štyroch skupinkách mladých a jednej skupinke dospelých, túžiacich prijať túto sviatosť. Po čítaniach zo Svätého Písma nasledovalo predstavenie birmovancov pánom farárom Bohumilom Piešťanským, SDB a homília otca vikára. „Dnes prichádzate,
Čítať ďalej

Nový prvok vo farskom kostole – trojboký hranol

V roku 2024 oslávia Saleziáni dona Bosca 100. výročie príchodu na Slovensko. Je to zároveň sté výročie príchodu saleziánskej charizmy na Slovensko. Saleziáni sa na túto udalosť v komunitách pripravujú už rok. V Šaštíne sa 8. septembra 2022 začala spoločná príprava celej saleziánskej rodiny na toto milé jubileum, ktorá sa nesie v duchu hesla „S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal.“
Čítať ďalej

Duchovné cvičenia animátorov

Počas horúcich augustových dní prebehli dva turnusy duchovných cvičení pre animátorov. „Duchovnými cvičeniami akoby vystupujeme na horu Premenenia, aby sme sa zjednotili s naším Pánom. Tí, ktorí sa vydávajú na duchovné cvičenia a chcú sa naučiť rozpoznať Božie pôsobenie vo svojom živote, sa takto podobajú na apoštolov, ktorí sa vrátili z hory tiež duchovne premenení a občerstvení.“ (donbosco.sk) Poznáte duchovné
Čítať ďalej

Prímestský tábor s odvážnou Vaianou

V dňoch 18. až 22. júla 2022 sa v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici uskutočnil prímestský tábor pre 130 detí. Ako povedal direktor komunity, don Marek Michalenko, prvý takýto tábor zorganizoval v Novej Dubnici už pred 30 rokmi don Peter Šinčík. Ten tohtoročný mal ako tému príbeh Vaiani, odvážneho dospievajúceho dievčaťa z ostrova Moana v starovekej Polynézii, ktorá sa vydáva
Čítať ďalej

Mladí z Novej Dubnice zažili dobu Titusa Zemana

Spolu 43 účastníkov a animátorov Mládežníckeho zážitkového pobytového tábora prežilo v rekreačnom zariadení Bonums, neďaleko Belušských Slatín, v dňoch 3. až 9. júla, nástup komunizmu, neslobodu i návrat demokracie. Prvú júlovú nedeľu, zatiaľ nič netušiaci účastníci mládežníckeho tábora prichádzajú do Saleziánskeho mládežníckeho strediska v Novej Dubnici. Animátori, ktorí už viac než len tušia, čo ich čaká, ich srdečne vítajú a
Čítať ďalej

Predtáborové sústredenie animátorov

Tretí júnový týždeň sa u saleziánov v Novej Dubnici uskutočnilo už tradičné, predtáborové, sústredenie mladých zo strediskovej školy pre animátorov. Úvod patril hrám a aktivitám na posilnenie vzťahov v tíme, ktoré pripravila trojica Adam Kulina, Liana Fajerová a Alenka Čierna. Nasledovali večerné modlitby. Viedol ich direktor komunity a mládežníckeho strediska, don Marek Michalenko. Počas všetkých modlitieb, okrem iného, zaznievali príhovory
Čítať ďalej

©2022 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?