Slávnosť Dona Bosca.

•Srdečne vás pozývame osláviť spolu s nami sviatok zakladateľa saleziánskeho diela, sv. Jána Bosca. Slávenie začneme v sobotu 26.1.2019 večernou sv. omšou. Po nej o 19.00 vás pozývame do divadelnej sály Saleziánskeho strediska na rodinnú oslavu slávnosti dona Bosca, a v nedeľu 27.1.2019 pozývame rodiny, deti a mládež o 15.00 na „Zábavné popoludnie s donom Boscom“.
Ochotným ženám už vopred ďakujeme za koláče, ktoré prosíme priniesť v sobotu popoludní do oratória.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?