Milión detí sa modlí ruženec. Pridajú sa aj žiaci našej školy, 18. októbra o 9.00 hod. v našom farskom kostole.

Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred týmto obrazom skupina detí modlí ruženec. Počas ich modlitby mocne pocítili prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si vtedy spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

Preto sa aj my zapájame do tejto celosvetovej modlitbovej kampane. Už v tento piatok, 18. októbra o 9.00 hod.

Príď sa pomodliť spolu s deťmi z našej školy aj ty, aj tvoja modlitba je dôležitá.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?