PRÍPRAVA SNÚBENCOV NA MANŽELSTVO

Snúbenci nahlásia sobáš tri mesiace vopred na farskom úrade.

Na osobnom stretnutí s farárom dohodnú celý postup prípravy na manželstvo.

Čo všetko je potrebná vybaviť zo strany snúbencov:

1. Štátnu zápisnicu z Matriky v Novej Dubnici (potrebujú rodný list a OP).

2. Krstný list z farnosti, kde boli krstení. (maximálne 6 mesiacov starý)

3. Vypísanie cirkevnej zápisnice na fare.

4. Absolvovať prípravu na manželstvo (pozri www.domanzelstva.sk) a priniesť doklad o absolvovaní prípravy.

5. Snúbenci, ktorí nemajú kánonický pobyt (aspoň jeden z nich nežije minimálne tri mesiace) v Novej Dubnici, musia priniesť Licenciu – dovolenie na sobáš v Novej Dubnici. Tento doklad im na požiadanie vydá farár z farnosti, kde žijú. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na snúbencov, ktorí žijú v zahraničí minimálne tri mesiace.

(Poznámka: Nezávisí to od trvalého pobytu, ale od farského pobytu)

Na stretnutí s kňazom sa dohodnú:

6. Či bude obrad spojený so svätou omšou a kto bude sobášiť.

7. Ohlášky.

8. Kto bude pri obrade čítať lekcie a prosby.

9. Krížik na sobáš.

10. Snubné prstene.

11. Hudbu v kostole .

12. Výzdobu kostola.

13. Mená a priezviská svedkov, ich adresy a rodné čísla.

14. Termín spovede.

15. Platenie.

16. Priebeh obradu.

Môže si katolík, ktorý bol aj na 1. svätom prijímaní zobrať:

  • nepokrsteného – Áno s dišpenzom
  • iného kresťanského vyznania – Áno

Postup si snúbenci dohodnú na stretnutí s farárom.

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?