PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Príprava na prijatie sviatosti birmovania sa koná každý rok. Prihlasovanie začína začiatkom mesiaca september a je vždy vopred oznámené v nedeľných oznamoch. Záujemcovia musia byť minimálne v 1. ročníku stredných škôl alebo v kvinte osemročných gymnázií . V kostole sú vždy pripravené prihlášky aj s pokynmi. Počas prípravu sú žiaci rozdelení do skupín. Stretnutia sú 1x za týždeň mimo prázdnin. Ostatné podrobnosti sa dozvedia na stretnutiach.

Môžu sa prihlásiť aj dospelí, ktorí sú zaradení do osobitnej skupiny.

©2018 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?