PRÍPRAVA NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Vo všeobecnosti príprava na 1. sväté prijímanie prebieha v rámci vyučovania náboženstva na základných školách v treťom ročníku. Súčasťou prípravy sú aj stretnutia s rodičmi.

Deti, ktoré chodia do školy v inom meste, môžu ísť na požiadanie rodiča na sväté prijímanie vo farnosti Nová Dubnica, ak prinesú doklad o absolvovaní prípravy.

Deti, ktoré nie sú pokrstené, po náležitej príprave, prijmú krst niekoľko dní pred svätým prijímaním.

1. sväté prijímanie býva spravidla v mesiaci máj podľa jednotlivých Základných škôl:

Základná škola Janka Kráľa a Súkromná základná škola – 1. sobota v mesiaci máj

Cirkevná základná škola –  3. sobota v mesiaci

©2018 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?