Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

MIMORIADNY OZNAM – MIMORIADNY OZNAM – MIMORIADNY OZNAM:

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať od 19.4.2021, platia však ešte obmedzenia

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210417004

 

Oznamy: 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera (25.4.2021):

Liturgia týždňa:

 • vo štvrtok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, učiteľky Cirkvi a patrónky Európy
 • v sobotu je slávnosť sv. Jozefa, robotníka, patróna našej farnosti
 • Budúca nedeľa je piata Veľkonočná Nedeľa

Oznamy:

  • V sobotu 1. mája je slávnosť sv. Jozefa, robotníka, patróna našej farnosti. Sv. omša vo farskom kostole bude aj o 9:00 hod.
  • V utorok po rannej sv. omši začne p. farár zapisovať úmysly sv. omší na mesiac máj.
  • Vo štvrtok bude znovu bývať adorácia v kostole po rannej sv. omši až po večernú sv. omšu. Je potrebné, aby v tom čase bol niekto  v kostole. (najlepšie podľa rozpisu.)
  • V nedeľu 2. 5. o 11:30 hod. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí 4. a 3. triedy ZŠ Janka Kráľa.
  • Mladí, ktorí prijali v decembri sv. birmovania si môžu DVD vyzdvihnúť v sakristii kostola.
  • Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Je to deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania. Zároveň je obvyklá zbierka na seminár. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Kto by chcel prispieť na charitu, môže tak urobiť na budúcu nedeľu.
  • Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2020 zaplatili daň z príjmov. V roku 2020 ste nám darovali 2023,47€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivá sa nachádzajú na našej internetovej stránke faranovadubnica.sk.
  • Od budúceho týždňa každú nedeľu budú v Kolačíne dve sv. omše o 9:30 a 10:30.
  • Letný zážitkový tábor pre mládež vo veku 14-17 rokov sa uskutoční 5.-11.júla 2021 v Podskalí.
  • Prímestský tábor pre deti vo veku 7-12 rokov sa uskutoční 23.-27.augusta 2021 v našich priestoroch.

   

  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 2, v Kolačíne skupina č. 2. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

 

1. Pokračujeme vo vysielaní ONLINE sv. omše v NEDEĽU o 10:30.

https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ

2. Poukázanie 2% zaplatenej dane

Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2020 zaplatili daň z príjmov. V roku 2020 ste nám darovali 2023,47€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu nižšie:

Vyhlasenie 2021-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_ STREDISKO NOVÁ DUBNICA

3. Deviatnik k sv. Jozefovi Robotníkovi, patrónovi farnosti (22.-30.4.):

2021 DEVIATNIK sv. Jozef Robotník (22.-30.4.)

4. Rok Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (8.12.2020 – 8.12.2021)

Žijeme dni Roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František apoštolským listom Patri corde (S otcovským srdcom) dňa 8.12.2020, pri 150. výročí vyhlásenia sv. Jozefa za Patróna Cirkvi (8.12.1870, bl. pápež Pius IX.).

Ponúkame vám brožúru, ktorú pre potreby tohto mimoriadneho roku zostavil známy biblista, kňaz Spišskej diecézy prof. Františka Trstenského.

František Trstenský-Mimoriadny-rok-sv-Jozefa-brožúra

Obsah brožúry:

Patris Corde – S otcovským srdcom (s.1)

Osobitné odpustky v Roku sv. Jozefa (s.2)

Biblický pohľad na sv. Jozefa (s.4)

Litánie k sv. Jozefovi (s.7)

Deviatnik k sv. Jozefovi (s.8)

Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi (s. 12)

Rôzne modlitby k sv. Jozefovi (28)

O ikone sv. Jozefa (s.31)

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolsky-list-patris-corde (25.1.2021)

https://www.fara-kezmarok.sk/wp-content/uploads/2021/01/obraz-sv-Jozefa.pdf (25.1.2021)

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/svaty-otec-vyhlasil-rok-sv-jozefa-pri-150-vyroci-jeho-titulu-p.html (25.1.2021)

5. Tehlička 2021:

Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO pod názvom Tehlička. Každoročne pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy.

Zámerom Tehličky 2021 je pomôcť komunite saleziánov, ktorí sú misionármi v Jakutskej republike. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť rekonštrukciu komunitného domu v Jakutsku. V prvej fáze pomôžeme opraviť strechu a ostatné priestory saleziánskeho pastoračného diela v Aldane, ktoré sú v havarijnom stave.

Vytvárate s nami teplo domova a pomáhate zahriať ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi.

Prispieť môžete zatiaľ vkladom na účet:  č. účtu verejnej zbierky Tehlička: 2620852641/1100 (IBAN: SK6911000000002620852641). O ďalších možnostiach podpory vás budeme informovať. Zároveň viac podrobností nájdete na www.tehlicka.sk .

Saleziánmi pôsobia v Jakutsku od roku 1991. Misia je súčasťou Slovenskej saleziánskej provincie. 15 rokov tam pôsobil salezián František Špánik, člen našej novodubnickej komunity.

Už 16 rokov prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička upozorňujeme na problematiku detí ulice, klimatických zmien, migrácie, vojny a humanitárnych katastrof v rôznych kútoch sveta. Najväčšími obeťami neprávostí vo svete sú deti a mladí. Aj vďaka vaším darom a angažovanosti im prostredníctvom Tehličky môžeme dať šancu na lepší život.

Počas kampane k verejnej zbierke vzdelávame na Slovensku deti, mládež, rodiny a širokú verejnosť o problematike aktuálneho ročníka Tehličky. Vyzývame k solidarite s ľuďmi z chudobnejších končín sveta a ponúkame priestor na lepšie prežitie pôstu. Počas celého pôstu budú aj na fejsbúku uverejňovať týždenné výzvy pre vekovú kat. od 15 rokov.

Minulý rok sme vyzbierali 71 198 € pre utečenecký tábor v Kakume v Keni.

6. Stredná škola v našej farnosti:

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života.

V našej farnosti ponúkame štúdium na katolíckej SOŠ IT (informačné technológie), odbor Technické lýceum. SOŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Bosca (materská škola, základná škola, SOŠ IT). Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

Staňte sa súčasťou sveta informačných technológií. Radi Vás uvidíme na našom Technickom lýceu v školskom roku 2021/2022. Zistite viac na https://it-lyceum.tech .

Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.

7. Stredné školy v Žilinskej diecéze:

Na území našej Žilinskej diecézy sú popri katolíckych materských a základných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava. Sú to gymnáziá, SOŠ, ako aj ponuka pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

Medzi strednými školami nájdete aj našu SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, odbor Technické lýceum (informatika-programovanie, aplikovaná informatika).

Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

STREDNÉ ŠKOLY DCZA

8. Viera do vrecka – Radosť lásky (č.124)

 

 

Prežívame špeciálny Rok rodiny Amoris laetitia, počas ktorého uvažujeme nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov dokumentu pápeža Františka Amoris laetitia. Čo v ňom nájdeme a na čo sa máme počas tohto roka sústrediť?

Hosťami aprílovej relácie Viera do vrecka sú salezián don Marián Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy a manželia Beránkovci.

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©2021 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?