Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU                 19. 05. 2019

Liturgia týždňa:

  • v utorok je slávnosť, výročie posvätenia filiálneho kostola v Kolačíne
  • v piatok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, hlavnej patrónky saleziánov
  • Budúca nedeľa je šiesta Veľkonočná Nedeľa

Oznamy:

  • Včera, v sobotu, bola slávnosť prvého sv. prijímania detí z našej katolíckej ZŠ. Pripomíname rodičom, že rúcho treba vrátiť v utorok po večernej sv. omši v saleziánskom dome. Vyslovujeme úprimné pánboh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, realizácii a priebehu oboch prvých svätých prijímaní. Osobitne ďakujeme kostolníkom, p. Jurajovi Hortovi ktorý slávnosti doprevádzal hudbou, pani Mišovcovej ktorá pripravovala výzdobu, Ihriským ktorí deťom pripravili torty, chlapcom miništrantom, tetám ktoré udržiavajú kostol v čistote, všetkým čo akýmkoľvek spôsobom prispeli k týmto slávnostiam.
  • Deti ktoré boli na prijímaní v prvom termíne, majú u p. farára hotové DVD.
  • Počas pôstu v našej farnosti prebiehala pôstna zbierka, Tehlička pre Kéralu. Ľuďom v Indickej Kérale ste svojimi príspevkami vyzbierali 1.834,50- €. Nech vám to odplatí všemohúci Boh večnou spásou.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu kostola a saleziánskeho strediska, Pánboh zaplať za vaše milodary.
  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 3, v Kolačíne skupina č. 6. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?