Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

OZNAMY NA  2. PÔSTNU   NEDEĽU                                                17.03.2019                                                  

Liturgia týždňa:

  • v utorok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha P. Márie
  • Budúca nedeľa je tretia v Pôstnom období.

Oznamy:
• Počas pôstneho obdobia vás pozývame k spoločnej modlitbe „Krížovej cesty“. Krížovú cestu sa vo farskom kostole modlíme v piatky od 17.15 hod., a v nedele od 15.00 hod.
v Kolačíne je pobožnosť krížovej cesty vo štvrtky od 16.15 hod.

• Aj tento rok sa naša farnosť zapája do projektu verejnej zbierky „Tehlička 2019“. Zbierka je zameraná na pomoc ľuďom v Indickej Kérale, ktorí boli postihnutí v auguste 2018 ničivou povodňou.. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.tehlicka.sk. Príslušný materiál je na stolíku v kostole.

• Prosíme Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Potrebné tlačivá sa nachádzajú v zadnej časti kostola na stole.

• Dnes popoludní o 16.00 hod., pozývame na stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí z našej katolíckej Spojenej školy sv. Jána Bosca. Stretnutie rodičov detí zo súkromnej ZŠ a ZŠ Janka Kráľa bude o týždeň, v nedeľu 24. marca o 16.00 hod. Stretnutia sa uskutočnia v katechetickej miestnosti Saleziánskeho strediska.

• Dnes je zbierka na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu. Dobrodincom vopred ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

• Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 5, v Kolačíne skupina č. 7. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

 

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?