AUTOBUS NA BUTKOV

19. mája o 13,30 od farského kostola

OZNAMY NA  SIEDMU  VEĽKONOČNÚ NEDEĽU                                     13.05.2018

Liturgia týždňa:

 • v pondelok je sviatok sv. Mateja, apoštola
 • v stredu je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
  • a tiež je spomienka sv. Alojza Orioneho, kňaza, spolupracovníka Dona Bosca
 • v piatok je spomienka sv. Leonarda Murialda, kňaza, spolupracovníka Dona Bosca
 • Budúca nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Oznamy:

 • V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Jeden deň je záväzný. Modlitbou a pôstom chceme vyprosovať duchovné povolania a jednotu kresťanov.
 • V pondelok pozývame na stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí z našej katolíckej zš. Stretnutie bude po večernej sv. omši vo farskom kostole, približne o 1830. Po tomto stretnutí bude celý týždeň pri večerných sv. omšiach pokračovať nácvik 1. prijímania pre deti. Prvé sv. prijímanie detí z našej katolíckej školy bude v sobotu o 1000.
 • Dnes je zbierka na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu. Dobrodincom ďakujeme za milodary a vyprosujeme Božie požehnanie pre rodiny.
 • Vzadu na stolíku sú poštové poukážky na katolícke masmédiá. Touto formou môžete podporiť financovanie katolíckych masmédií a prispieť tak k šíreniu evanjelia v našej spoločnosti. Zároveň ste pozvaní na púť katolíckej televízie LUX z príležitosti 10. výročia jej vzniku, ktorá bude 19. mája v tradičnom a národnom sanktuáriu slovenských katolíkov, v národnej bazilike Sedembolestnej v Šaštíne.
 • V sobotu 19. mája je aj púť na horu Butkov, na ktorú ste srdečne pozvaní. Sv. omša bude popoludní o 15,30 h.
 • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 15, v Kolačíne skupina č. 3. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2018 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?