Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


Bankové spojenie:     SK68 0900 0000 0000 6366 6766

                                      

Oznamy: 1. pôstna nedeľa (21.2.2021)

1.PÔSTNE OBDOBIE:

POPOLCOVOU STREDOU začalo pôstne obdobie. Je to čas pokánia, ktorého podstatou je  zmena zmýšľania, túžba po obrátení a návrate k Bohu.

Podľa pôstneho poriadku Rímskokatolíckej cirkvi sú dni prísneho pôstu predovšetkým Popolcová streda a Veľký piatok, keď je prikázané (bez možnosti nahradenia iným skutkom pokánia):

I. zdržiavať sa mäsitých pokrmov: je záväzný od 14. roku veku do konca života (rodičia sa však majú starať, aby aj deti boli vychovávané k pravému zmyslu pokánia).

II. je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť: záväzný od 18. roku veku do začatia 60. roku veku (v Cirkvi sa traduje zvyk raz dosýta a dvakrát si „niečo zajesť“ = do „polosýta“)

Dôsledkom tohto pôstu je, že človek musí pociťovať hlad a stav nenasýtenosti.

Vážne chorí, diabetici alebo tehotné ženy tento pôst (č. II) z dôvodu zdravotných obmedzení nemusia zachovávať, čiže chorí môžu jesť viackrát za deň bez obmedzenia.

Pôst od mäsitých pokrmov (č. I) však treba zachovať, pokiaľ na to nie je mimoriadne vážny dôvod.

Aby bolo pôstne obdobie pre vás požehnaným časom, ponúkame vám:

Pôstne zamyslenia 2021 – 1.týždeň

Pôstne zamyslenia 2021 – 2.týždeň

 

Krížová cesta 2021 – 1

Krížová cesta 2021 – 2

2. Pokračujeme vo vysielaní ONLINE sv. omše v NEDEĽU o 10:30.

https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ

3. Stredná škola v našej farnosti:

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života.

V našej farnosti ponúkame štúdium na katolíckej SOŠ IT (informačné technológie), odbor Technické lýceum. SOŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Bosca (materská škola, základná škola, SOŠ IT). Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie.

Staňte sa súčasťou sveta informačných technológií. Radi Vás uvidíme na našom Technickom lýceu v školskom roku 2021/2022. Zistite viac na https://it-lyceum.tech .

Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.

4. Stredné školy v Žilinskej diecéze:

Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk ako aj na našej stránke, nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava.

Môžete si vybrať z gymnázií a stredných odborných škôl. Medzi strenými školami nájdete aj našu SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, odbor Technické lýceum.

V ponuke sa nachádza aj škola pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.

5. Tehlička 2021:

Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO pod názvom Tehlička. Každoročne pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy.

Zámerom Tehličky 2021 je pomôcť komunite saleziánov, ktorí sú misionármi v Jakutskej republike. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť rekonštrukciu komunitného domu v Jakutsku. V prvej fáze pomôžeme opraviť strechu a ostatné priestory saleziánskeho pastoračného diela v Aldane, ktoré sú v havarijnom stave.

Vytvárate s nami teplo domova a pomáhate zahriať ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi.

Prispieť môžete zatiaľ vkladom na účet:  č. účtu verejnej zbierky Tehlička: 2620852641/1100 (IBAN: SK6911000000002620852641). O ďalších možnostiach podpory vás budeme informovať. Zároveň viac podrobností nájdete na www.tehlicka.sk .

Saleziánmi pôsobia v Jakutsku od roku 1991. Misia je súčasťou Slovenskej saleziánskej provincie. 15 rokov tam pôsobil salezián František Špánik, člen našej novodubnickej komunity.

Už 16 rokov prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička upozorňujeme na problematiku detí ulice, klimatických zmien, migrácie, vojny a humanitárnych katastrof v rôznych kútoch sveta. Najväčšími obeťami neprávostí vo svete sú deti a mladí. Aj vďaka vaším darom a angažovanosti im prostredníctvom Tehličky môžeme dať šancu na lepší život.

Počas kampane k verejnej zbierke vzdelávame na Slovensku deti, mládež, rodiny a širokú verejnosť o problematike aktuálneho ročníka Tehličky. Vyzývame k solidarite s ľuďmi z chudobnejších končín sveta a ponúkame priestor na lepšie prežitie pôstu. Počas celého pôstu budú aj na fejsbúku uverejňovať týždenné výzvy pre vekovú kat. od 15 rokov.

Minulý rok sme vyzbierali 71 198 € pre utečenecký tábor v Kakume v Keni.

https://www.youtube.com/watch?v=F8phIJ73ca0&feature=emb_logo

 

6. Poukázanie 2% zaplatenej dane

Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2020 zaplatili daň z príjmov. V roku 2020 ste nám darovali 2023,47€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu nižšie:

Vyhlasenie 2021-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_ STREDISKO NOVÁ DUBNICA

 

Na základe osobitných protipandemických opatrení v Trenčiankom kraji, vyhlásených kompetentnými civilnými i cirkevnými autoritami, oznamujeme, že OD 18. 12. 2020 AŽ DO ODVOLANIA:

  • Nebudú slávené verejné sv. omše v kostoloch našej farnosti.  
  • Zákaz sa nevzťahuje na: obrad krstu, pohrebný obrad a sobášny obrad.
  • V prípade naliehavých záležitostí volajte na tel. číslo: 0908 720 280.

Povzbudzujeme vás k sledovaniu priamych prenosov sv. omší a iných vianočných pobožností cez katolícke médiá, vrelo odporúčame pravidelné duchovné sv. prijímanie a spytovanie svedomia, čítanie Svätého písma, modlitbu posvätného ruženca a iné pobožnosti.

Všetky nahlásené úmysly v našich kostoloch budú odslúžené pri súkromných sv. omšiach.

Vyzývame vás, aby ste v duchu dobrého kresťanského svedectva rešpektovali vyhlásené opatrenia, ale hlavne v záujme zdravia seba a druhých sa čo najmenej vystavovali riziku nákazy covidom19. O to úpenlivo prosíme predovšetkým veriacich nad 65 rokov života, keďže ide o reálne najviac ohrozenú vekovú skupinu s vysokou úmrtnosťou v prípade nákazy.

 

Myslíme  na vás pri slávení súkromných komunitných sv. omší aj počas mesiaca február.

Vaši Saleziáni Marek+Bohumil+František+Štefan+Peter+Tibor 🙂…ktorým chýbate.

 

 

 

 

 

 


©2021 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?