Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


OZNAMY NA 32. NEDEĽU CEZ ROK                            10. 11. 2019

Liturgia týždňa:

 • v pondelok je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa
 • v utorok je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
 • v stredu je spomienka bl. Artemida Zattiho, saleziána
 • v piatok je spomienka bl. Magdalény Moranovej, sestry saleziánky
 • Budúca nedeľa je Slávnosť – Výročie posvätenia nášho farského kostola

Oznamy:

 • Aj dnes popoludní o 1600 h. bude v katechetickej miestnosti saleziánskeho strediska stretnutie mladých, ktorí sa prihlásili na birmovaneckú prípravu. Dnes bude rozdelenie do skupín.
 • Rodičom, ktorí by chceli pripraviť svoje dieťa na svätú spoveď a prvé sv. prijímanie v máji 2020 oznamujeme, že prvé stretnutie bude na budúcu nedeľu 17. novembra o 1600 v saleziánskom stredisku. Na stretnutie príďte aj spolu s dieťaťom.
 • V piatok 22. novembra pozývame mládež od 8. ročníka ZŠ a starších, na Katarínsku zábavu v našom saleziánskom stredisku. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji za 3,- €, v deň konania za 5,- €, v saleziánskom mládežníckom stredisku počas otváracích hodín. Zábava sa začína mládežníckou sv. omšou o 1800.
 • V sobotu 16. novembra vás pozývajú ctiteľky Panny Márie Zázračnej medaily do filiálneho kostola v Kolačíne. Sv. omša začína o 1600.
 • Na budúcu nedeľu od 715 do 1030 si budú môcť členovia SSV vyzdvihnúť podielovú knihu a uhradiť členský poplatok 8,-€. V Kolačíne bude táto možnosť po sv. omši.
 • Pripomíname, že do konca budúceho týždňa môžete ešte podať projekt pre rozvoj farnosti s možnosťou získať finančnú podporu až do 500,- € v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácii nájdete v letáčikoch (na stolíku pri časopisoch) ako aj na stránke Žilinskej diecézy.
 • Ďakujeme všetkým ktorí prispeli k piatkovej eucharistickej adorácii svojou pomocnou rukou. Adorácia bude bývať každý mesiac, zvyčajne na druhý piatok po sv. omši. Ďalšia bude v piatok 13. decembra.
 • Dnes je zbierka na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu. Dobrodincom vopred ďakujeme za milodary.
 • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 13. a v Kolačíne upratuje  skupina č. 1. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?