Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE           15. 09. 2019

Liturgia týždňa:

  • v pondelok je spomienka sv Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
  • v piatok je spomienka sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov
  • v sobotu je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • Budúca nedeľa je 25. nedeľa v cezročnom období

Oznamy:

  • Už na budúcu nedeľu je v Bratislave o 1330 na Námestí Slobody Národný pochod za život. Povzbudzujeme vás k účasti. Celý program nájdete na pochodzazivot.sk.
  • Aj tento rok bude prebiehať príprava na prijatie sviatosti birmovania pre  študentov 1.roč. sš; kvinty; a starších, ktorí bývajú v Novej Dubnici a v Kolačíne, čiže v našej farnosti. Vzadu na stolíku nájdete prihlášku, ktorú treba odovzdať do konca septembra osobne pánovi farárovi.
  • V tomto týždni, v stredu, piatok a sobotu, sú jesenné kántrové dni. Jeden z nich je záväzný, kedy chceme Pánu Bohu ďakovať za úrodu.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu farnosti, úprimne ďakujeme všetkým darcom a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 1. a v Kolačíne upratuje  skupina č. 3. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?