Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


Bankové spojenie:     SK68 0900 0000 0000 6366 6766OZNAMY NA 33. NEDEĽU CEZ ROK                           15. 11. 2020

 

Liturgia týždňa:

 • v utorok je spomienka, Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
 • v piatok spomienka bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice
 • v sobotu je spomienka, Obetovanie Panny Márie
 • Budúca nedeľa je Slávnosť Krista kráľa

 

 • Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.
 • Bude obnovené tzv. šachovnicové sedenie.

Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. V našom kostole  sa bohoslužby môže zúčastniť 300 veriacich.

 • Stále platí zákaz zhromažďovania. Iné akcie okrem bohoslužieb sú zatiaľ pozastavené.
 • Povinnosť dodržiavať hygienické opatrenie

Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

 

 • Seniori, chronicky chorí, rizikové skupiny. V daných okolnostiach vás žiadame, aby ste návštevy bohoslužieb zvážili. V nedeľu je pre vás vyhradená sv. omša ráno o 7:30.
 • Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbe.

 

 • V nedeľu 29.11. na sv. omši o 11:30 prijmú naši mladí sviatosť birmovania. Obnova a spovedanie birmovancov bude v piatok 27.11. od 17:00 hod. V piatok po sv. omši bude pre birmovancov povinný nácvik samotnej slávnosti. Spovedanie rodičov a príbuzných bude počas večerných sv. omší v týždni.
 • V nedeľu 22.11. o 11:30 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Janka Kráľa a Súkromnej ZŠ.
 • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 4. a v Kolačíne upratuje skupina č. 1. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

Farská kancelária: krsty, pohreby, zaopatrenie, administratívne úkony, stretnutie si môžete dohodnúť s farárom donom Bohumilom Piešťanským (tel. 0908 720 280), alebo donom Štefanom Wallnerom (tel.: 0903 718 131).

 

 

BONUS:

K hlbšiemu porozumeniu textu evanjelia 33.nedeľe cez rok A (15.11.2020) vám ponúkame vypočuť si príhovor dona Tibora Halušku SDB.

Obsah príhovoru vychádza z myšlienok pátrov Fernanda Armelliniho, Alberta Maggiho, Ivana Marka Rupnika a Fabia Rossiniho.

Nájdete ho na našom YouTube kanáli:

https://www.youtube.com/watch?v=Y0iRNApfmCk

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?