8. októbra našu farnosť navštívi otec biskup Tomáš.

Sme zvyknutí že biskup prichádza do farnosti iba na nejakú významnú cirkevnú, poprípade miestnu udalosť. Napríklad na birmovku, výročie založenia farnosti či obce, a podobne. Ale nemusí to byť iba vtedy. Biskup totiž, ako riadny pastier diecézy, sa zaujíma aj o každodenný život veriacich vo farnostiach.  Aj preto sa otec biskup Tomáš rozhodol, že príde na návštevu našej farnosti.

Otec biskup príde medzi nás v utorok 8. októbra 2019 a strávi s nami celý deň. V pokoji sa porozpráva s kňazmi saleziánmi, navštívi našu školu a porozpráva sa so žiakmi a pedagógmi. Isto si nájde čas aj na stretnutia s inými ľuďmi a tiež s farskou radou.

Napokon, návštevu zavŕši slávením sv. omše vo farskom kostole o 18.00 hodine, po ktorej ešte zostane k dispozícii všetkým, ktorí by sa ho chceli niečo spýtať.

Skúste si teda v utorok 8. októbra urobiť čas, a príďte na večernú sv. omšu stretnúť svojho biskupa. Ste srdečne pozvaní.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?