Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


OZNAMY NA 2. CEZROČNÚ NEDEĽU                                   19. 01. 2020

Liturgia týždňa:

  • v utorok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
  • v stredu je spomienka bl. Laury Vicuňovej, panny
  • v piatok je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa, hlavného patróna saleziánskej kongregácie
  • v sobotu je sviatok obrátenia sv. apoštola Pavla
  • Budúca nedeľa je 3. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy:

• Na budúcu nedeľu 26. januára o 16.00 h. bude ďalšie stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov v saleziánskom stredisku.

• Aj tento rok vás pozývame osláviť spolu s nami sviatok zakladateľa saleziánskeho diela, sv. Jána Bosca. Sláviť ho budeme v piatok 31.1.2020 večernou sv. omšou o 18.00 h. Po jej skončení vás pozývame do divadelnej sály Saleziánskeho strediska na rodinnú oslavu slávnosti dona Bosca. Ochotným ženám už vopred ďakujeme za koláče, ktoré prosíme priniesť v ten deň popoludní do oratória.
Pre rodiny, deti a mládež, no najmä pre prvoprijímajúcich, bude pripravené „Zábavné popoludnie s donom Boscom“ už budúcu nedeľu, 26.1.2020 od 16.00 h.

• V stredu 05. februára 2020 o 16.00 h. naša škola pripravuje karneval pre deti, ktorý sa uskutoční v sále nášho saleziánskeho strediska. Otvorený bude aj pre deti z farnosti, srdečne vás pozývame..

• Združenie rodičov pri našej Cirkevnej škole sv. Jána Bosca Vás srdečne pozýva na tradičný rodičovský ples, ktorý sa uskutoční v piatok 07. februára 2020 od 19.00 h. v budove školy. Pozvaní sú nielen rodičia detí, ale aj všetci farníci a sympatizanti Don Boscovho diela v Novej Dubnici. Viac informácii na sekretariáte školy, alebo u dona Michalenka, duchovného správcu školy.

• Až do 25. januára pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročnou témou je myšlienka zo Skutkov apoštolov, „ Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.“ (Sk 28,2) Nezabúdajme vo svojich modlitbách vyprosovať milosť jednoty pre nás kresťanov.

• Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 12. a v Kolačíne upratuje skupina č. 1. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola a ostatných prácach okolo saleziánskeho domu.

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?