Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

OZNAMY NA       2. NEDEĽU CEZ ROK             20.01.2019

Liturgia týždňa:
• v pondelok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
• v utorok je spomienka bl. Laury Vicuňovej, panny a mučenice
• vo štvrtok je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
• v piatok je sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
• v sobotu je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
• Budúca nedeľa je tretia v Cezročnom období.

 

Oznamy:

• Srdečne vás pozývame osláviť spolu s nami sviatok zakladateľa saleziánskeho diela, sv. Jána Bosca. Slávenie začneme v sobotu 26.1.2019 večernou sv. omšou. Po nej o 1900 vás pozývame do divadelnej sály Saleziánskeho strediska na rodinnú oslavu slávnosti dona Bosca, a v nedeľu 27.1.2019 pozývame rodiny, deti a mládež o 1500 na „Zábavné popoludnie s donom Boscom“.
Ochotným ženám už vopred ďakujeme za koláče, ktoré prosíme priniesť v sobotu popoludní do oratória.

• Dnes popoludní o 1600 pozývam na stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí zo Súkromnej ZŠ a ZŠ Janka Kráľa. Stretnutie sa uskutoční popoludní v katechetickej miestnosti Saleziánskeho strediska.

• Do 25. januára pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročnou témou je myšlienka z piatej Mojžišovej knihy, „ Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.“ (Dt 16,18-20) Nezabúdajme vo svojich modlitbách vyprosovať milosť jednoty pre nás kresťanov.

• Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 8, v Kolačíne skupina č. 9. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?