Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

 OZNAMY NA 32. CEZROČNÚ NEDEĽU        11.11.2018                                                                                            

Liturgia týždňa:

 • v pondelok je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
 • v utorok je spomienka bl. Artemida Zattiho, brata saleziána
 • vo štvrtok je spomienka bl. Magdalény Moranovej, sestry saleziánky
 • v sobotu je slávnosť, výročie posvätenia nášho farského kostola
 • Budúca nedeľa je 33. cezročná nedeľa.

Oznamy:

 • Kto si ešte nevyzdvihol fotky z tohtoročnej birmovky birmovky, môže tak urobiť ešte dnes. Po sv. omši, alebo popoludní v oratóriu od 1500 u p. farára.
 • V piatok 23. novembra pozývame mládež 8. ročníka zš, tercie a starších, na Katarínsku zábavu v našom saleziánskom stredisku. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji za 3€, v deň konania za 5€, u dona Michalenka. Zábava začína mládežníckou sv. omšou o 1800.
 • V sobotu 24. novembra budú mať Duchovnú obnovu terciári františkánov, začne sa sv. omšou o 1000.
 • V nedeľu 25. novembra pozývame rodičov s deťmi na ďalší ročník „Karnevalu biblických postáv a svätých“, pripravený bude pre vás pestrý program.
 • V sobotu 8. decembra pozývame mladé rodiny na predvianočnú Duchovnú obnovu, program začne o 900 v našom saleziánskom stredisku. Môžete prísť aj s deťmi.
 • Žilinskí saleziáni pozývajú záujemcov o štúdium v odboroch grafik digitálnych médií, autoopravár, stolár, murár, na deň otvorených dverí na saleziánskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, v dňoch 16.novembra a 7.decembra od 900 do 1330.
 • Združenie exallievov a priateľov dona Bosca vás pozýva zapojiť sa do adventného sociálneho projektu „Daruj úsmev“, s cieľom podporiť deti a rodiny pochádzajúcich z ťažších pomerov. Viac o projekte sa dozviete na nástenke pred kostolom.
 • Diecézna charita organizuje ďalší ročník potravinovej zbierky v dňoch 22.-24. novembra, tentoraz aj v TESCO Nová Dubnica. Viac sa dozviete na nástenke pred kostolom.
 • Dnes je zbierka na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu. Dobrodincom ďakujeme za milodary.
 • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 8, v Kolačíne skupina č. 9. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2018 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?