Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

OZNAMY NA 25. CEZROČNÚ NEDEĽU                                23.09.2018                                                                               

Liturgia týždňa:

  • v štvrtok je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • v sobotu je sviatok sv. Michala, Gabriela, Rafaela, archanjelov
  • Budúca nedeľa je 26. cezročná nedeľa.

Oznamy:

  • Aj tento rok bude v našej farnosti prebiehať príprava na prijatie sviatosti birmovania pre  študentov 1.roč. sš; kvinty; a starších. Vzadu na stolíku nájdete prihlášku, ktorú treba odovzdať do konca septembra pánovi farárovi.
  • Na budúcu nedeľu o 1500 pozývame rodiny s deťmi na tradičnú Šarkaniádu, ktorá bude na lúke pri salaši.
  • Minulý týždeň sa na prevádzku a údržbu kostola vyzbieralo v Novej Dubnici 1.253,97-€, a v Kolačíne 335,60-€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.
  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 12, v Kolačíne skupina č. 2. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2018 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?