Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

        

2017 OZNAMY NA  12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 • V stredu 28.6.2017 je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.

 

 • Vo štvrtok 29.6.2017 je prikázaný sviatok Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše budú o 7,00; 16,30 a 18,00 hodine. Upozorňujeme na povinnú účasť na svätej omši. Spojená škola sv. Jána Bosca ukončí v tento deň školský rok svätou omšou o 8,30 hodine. V tento deň nebude celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

 

 • V sobotu 1.7.2017 bude o 10,30 hodine slávnostná primičná omša nášho rodáka, saleziána – kňaza Michala Cedza.

 

 • Usmernenia k primičnej svätej omši:
 • Prosíme farníkov, aby prišli pomôcť vyzdobiť kostol v piatok 30.6.2017 o 15,00 hodine.

 

 • Prosíme ženy, aby na spoločné pohostenie, ktoré bude po svätej omši v divadelnej sále napiekli koláče, ktoré prosíme priniesť v piatok popoludní do oratória.

 

 • Večeradlo v sobotu 1.7.2017 bude o 8,00 hodine v saleziánskej kaplnke.

 

 • V rámci primičnej svätej omše bude na záver gratulácia za farníkov. Ostatné gratulácie budú v divadelnej sále. Prosíme, aby ste nezdržovali primicianta pred kostolom. Ďakujeme za pochopenie.

 

Budúca nedeľa je 13. nedeľa v cezročnom období.

 

 • Minulú nedeľu 18.6.2017 sa vyzbieralo na prevádzku a údržbu kostola v Novej Dubnici 1.475,-€ a v Kolačíne 478,- €. Dobrodincom ďakujeme za milodary a vyprosujeme Božie požehnanie pre rodiny.

 

 • Budúcu nedeľu 2.7.2017, pri svätej omši o 9,00 hodine, bude rozlúčka s terajším direktorom komunity donom Petrom Mlynarčíkom a otec provinciál predstaví nového direktora a farára dona Jozefa Ragulu.

 

 • Budúcu nedeľu 2.7.2017 o 15,00 hodine bude večeradlo.

 

Oznamy pre Kolačín:

 • V utorok a štvrtok bude svätá omša o 17,00 hodine a v nedeľu o 10,30 hodine príde novokňaz odslúžiť svätú omšu.

 

Iné oznamy:

 • Pozývame Vás na samostatné vystúpenie kapely Boží šramot v Novej Dubnici po desiatich rokoch. Koncert sa uskutoční v rámci festivalu dychových orchestrov v piatok 30. júna 2017 na Mierovom námestí o 19,30 hodine Bližšie informácie sú na výveske.

 

 • Ostatné oznamy nájdete na výveske pred kostolom.

 

Tento týždeň upratuje v NDca skupina č.6 v Kolačíne skupina č.6.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri výzdobe, upratovaní kostola a ostatných prácach okolo domu.

  

        

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

©2017 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?