Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

OZNAMY NA  KVETNÚ  NEDEĽU                                                14.04.2019                           

Liturgia týždňa:

  • Veľký týždeň
  • Vo štvrtok začíname Veľkonočné trojdnie
  • Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa

Oznamy:

  • Dnes popoludní je predveľkonočná spoveď. V Novej Dubnici a v Kolačíne spovedáme od 1430 do 1700. Tí ktorí ste boli na sv. prijímaní teraz cez sv. omšu, po spovedi na sv. prijímanie nepristupujete. Na druhé sv. prijímanie cez deň môže ísť iba ten, kto sa zúčastní aj druhýkrát celej sv. omše.

 

  • V utorok budeme vo farskom kostole počas večernej sv. omše vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Sviatosť Pomazania chorých neprijíma každý kto je v kostole. Prijať ju môžu iba vážne chorí, alebo starí ľudia, ktorí sa z týchto dôvodov ocitajú vo vážnom nebezpečenstve smrti. Pomazanie chorých sa môže prijímať aj viackrát. A to vtedy ak človek ochorel opakovane, alebo sa od minulého pomazania nebezpečenstvo smrti stalo ešte vážnejším. Sväté pomazanie nemôžu prijať tí, ktorí nie sú vyspovedaní. Čiže tí, ktorí nemôžu pristupovať ani ku sv. prijímaniu.

 

  • Na Zelený štvrtok ranná sv. omša nebude. Kňazi vtedy slávia sv. omšu s biskupom v katedrále. Večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere bude ako zvyčajne o 1800.

Po večernej svätej omši bude možnosť tichej adorácie do 2000.

V Kolačíne začne večerná sv. omša o 1700, adorácia bude do 2000.

 

  • Na Veľký piatok vás ráno o 800 pozývame pomodliť sa v kostole liturgiu hodín. Posvätné čítanie a ranné chvály. Sv. omša sa v tento deň neslávi.

Popoludňajšie  Obrady utrpenia a smrti Pána sa začnú o 1500. V tú hodinu, v ktorej sa Pán obetoval za našu spásu na kríži. Pred obradmi je možnosť prísť sa pomodliť aj Pobožnosť krížovej cesty. Krížová cesta začne o 1430. Poklona krížu a Božiemu hrobu bude po obradoch do 2000, v sobotu ráno bude pokračovať po modlitbe ranných chvál.

V Kolačíne začnú obrady o 1500 a pred nimi bude Krížová cesta. Adorácia potrvá do 2000.

 

  • Na Bielu sobotu vás ráno o 800 pozývame pomodliť sa v kostole liturgiu hodín. Posvätné čítanie a ranné chvály. Ani v tento deň sa neslávi sv. omša. Po ranných modlitbách bude možnosť zotrvať pri Pánovom hrobe a rozjímať o jeho utrpení a smrti do 1730.

 

Veľkonočná vigília Slávnosti zmŕtvychvstania Pána začína o 2000Na večernú vigíliu je vhodné si priniesť aj sviečky. Slávenie tejto vigílie začína vonku kde kňaz požehnáva oheň, a spolu s veriacimi vstupuje do kostola v slávnostnej procesii na čele s Veľkonočnou sviecou.

V Kolačíne začne Veľkonočná vigília o 2000. Adorácia bude od 900 do 1730.

 

  • Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Pri rannej svätej omši o 730 budeme požehnávať veľkonočné jedlá. Pri svätých omšiach bude sviatočná ofera.

 

  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 13, v Kolačíne skupina č. 3. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

        

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?