Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

            2017  OZNAMY NA  24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgia týždňa:

 • V stredu je spomienka sv. Kórejských mučeníkov
 • Vo štvrtok je sviatok sv. apoštola Matúša
 • V piatok je spomienka bl. Jozefa Calasanza, Enrica Saiz Aparicio, kňazov a 93 spoločníkov, španielskych saleziánskych mučeníkov
 • V sobotu je spomienka sv. pátra Pia, kňaza
 • Budúca nedeľa je 25. nedeľa cez rok.

Oznamy:

 • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, záväzný je len jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
 • Dnes od 15,00 hodiny pozývame deti, mládež a rodiny s deťmi na Deň otvorenia dverí oratória a mládežníckeho strediska.
 • Dnes o 15,00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.
 • Pripomíname že pre matky s deťmi býva otvorené detské ihrisko v záhrade saleziánskeho domu. Dopoludnia Ut.-Pi. od 900 – 1200, vchod je cez bráničku od kostola, popoludní v čase oratória, vchod je cez oratórium.
 • Kto má záujem pripraviť sa na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti (študenti 1.roč. sš; kvinty; a starší), môže si vziať vzadu na stolíku „osobný list birmovanca“. Tento vyplnený lístok je potrebné priniesť na farský úrad, slúži ako prihláška.
 • Na slávnosť blahorečenia saleziána Titusa Zemana, ktorá bude v Bratislave Petržalke v sobotu 30. septembra 2017, plánujeme ísť s farnosťou aj spoločným autobusom. Ešte sú voľné miesta. Prosíme záujemcov aby sa zapísali do zoznamu na stolíku pri sakristii.
 • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č.5. a v Kolačíne skupina č.9. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri výzdobe, upratovaní kostola a ostatných prácach okolo domu.
 • Dnes je zbierka na seminár.

Ostatné oznamy nájdete na výveske pred kostolom.

 

OHLÁŠKY:

Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:                               

v sobotu 7.10.2017 o 14,00 hodine vo farskom kostole v Novej Dubnici

 

Zbyněk  PEKAŘ            zo  Sidonie, Brumov-Bylnice                     a

Iveta  ŠEDÍKOVÁ         z Novej Dubnice

 

Kto by vedel o dajakej prekážke brániacej uzavretiu manželstva, prosíme, aby ju oznámil na Farskom úrade v Novej Dubnici. Modlime sa za naše mladé rodiny, aby boli príkladom kresťanskej vernosti a lásky.

©2017 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?