Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


Bankové spojenie:     SK68 0900 0000 0000 6366 6766  

 

 

OZNAMY NA 29. NEDEĽU CEZ ROK     18. 10. 2020

 

Liturgia týždňa:

  • Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža
  • Vsobotu je spomienka sv. Alojza Guanellu, kňaza, spolupracovníka Dona Bosca
  • Budúca nedeľa je 30. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy:

  • Z nariadenia vlády a usmernenia KBS sa od štvrtka 15.10.2020 nesmú sláviť sväté omše za účasti veriacich (len 6 ľudí vrátane kňaza). Predsieň kostola bude počas dňa otvorená na individuálne návštevy. Radi by sme vás informovali, že úmysly svätých omší slúžime tak, ako sú písané. A to počas našich súkromných, komunitných svätých omší. (spravidla slúžených ráno o 7:30, v nedeľu o 10:30)
  • Ponúkame možnosť osobnej ADORÁCIE od 13:00 do 19:00.
  • Farská kancelária: krsty, pohreby, zaopatrenie, administratívne úkony – stretnutie si môžete dohodnúť s farárom donom Bohumilom Piešťanským (tel.: 0908 720 280), alebo donom Štefanom Wallnerom (tel.: 0903 718 131).
  • Milí rodičia, ktorí pripravujete svoje dieťa na 1. sv. prijímanie. S ľútosťou vám musím oznámiť, že vzhľadom na súčasnú situáciu, nebolo možné uskutočniť slávnosť Prvého svätého prijímania v plánovanom termíne 10.10.2020 (ZŠ J. Kráľa a Súkromná ZŠ). Počkáme, ako sa situácia bude vyvíjať, a podľa toho sa dohodneme na náhradnom termíne.
  • Milí birmovanci, s ľútosťou vám musím oznámiť, že vzhľadom na súčasnú situáciu, nebude možné  uskutočniť slávnosť sv. birmovania v plánovanom termíne 18.10.2020. Počkáme si tiež, ako sa situácia bude vyvíjať, a podľa toho sa dohodneme na náhradnom termíne.

 

  • Každú nedeľu o 10:30 sa môžete zúčastniť sv. omše prostredníctvom internetu. Môžete nás nájsť na našom YouTube kanáli: Saleziani Nova Dubnica

https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?