Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

OZNAMY NA 20. NEDEĽU CEZ ROK                               18. 08. 2019

Liturgia týždňa:

  • v utorok je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
  • v stredu je spomienka sv. Pia X, pápeža
  • vo štvrtok je spomienka p. Márie Kráľovnej
  • v sobotu je sviatok sv. Bartolomeja. apoštola
  • Budúca nedeľa je 21. cezročná nedeľa

Oznamy:

  • Farníkom, ktorí sa zapojili do diecéznej reflexie v rámci projektu „ Cesta obnovy života a vzťahov“ oznamujeme, že sú v sakristii kostola pripravené zásielky na ich meno, tak ako boli o tom informovaní z biskupstva.
  • Na budúcu nedeľu bude cyklistická púť k starobylému kostolíku z 12. storočia v Pominovci, vo farnosti Bolešov. Sv. omša tam bude o 1100.
  • Minulú nedeľu sa pre potreby našej farnosti vyzbieralo, v NDCA  1654,42 -€ , a v Kolačíne 186,70 -€ . Úprimne ďakujeme za vaše milodary a vyprosujeme vašim rodinám hojné Božie požehnanie.
  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 10. a v Kolačíne upratuje  skupina č. 9. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu. Znova prosíme aj ostatných farníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní chrámu, aby sa prihlásili v sakristii kostola. Zvyčajne sa upratuje v piatok po sv. omši. Dá sa pridať k niektorej z jestvujúcich upratovacích skupín, alebo vytvoriť aj svoju vlastnú skupinu.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?