Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

OZNAMY NA  5. PÔSTNU NEDEĽU                                    18.03.2018

Liturgia týždňa:

  • piaty pôstny týždeň
  • v pondelok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
  • Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa.

Oznamy:

  • Od utorku začínajú predveľkonočné spovede v dekanáte, rozpis je na nástenke. V Novej Dubnici a v Kolačíne budeme spovedať na budúcu nedeľu od 1430 do 1700.
  • Pozývame vás ku spoločnej modlitbe Krížovej cesty dnes popoludní o 1500. V piatok o 1700 !!! pozývame na dramatizovanú Krížovú cestu najmä rodiny s deťmi.
  • Na budúcu nedeľu o 1900 vás pozývame do sály saleziánskeho strediska na veľkonočný divadelný koncert „Veľkonočné tajomstvo“, ktorý pre vás pripravili aktéri populárnych Trojkráľových koncertov v Novej Dubnici. Viac informácií na nástenke.
  • Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“. Podporu môžeme vyjadriť nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete na stránke 25marec.sk.
  • Minulú nedeľu sme na prevádzku a údržbu kostola vyzbierali v Novej Dubnici 1.431,- €, v Kolačíne 379,- €. Dobrodincom ďakujeme za milodary.
  • Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlásili biskupi Slovenska.
  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 5, v Kolačíne skupina č. 5. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2018 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?