Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


Bankové spojenie:     SK68 0900 0000 0000 6366 6766

                         

                          OZNAMY NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU        20.12. 2020

Liturgia týždňa:

 • v piatok je slávnosť Narodenie Pána
 • v sobou je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
 • Budúca nedeľa je Nedeľa svätej rodiny.

Oznamy:

Na základe osobitných protipandemických opatrení v Trenčiankom kraji, vyhlásených kompetentnými civilnými i cirkevnými autoritami, oznamujeme, že OD 18. 12. 2020 AŽ DO ODVOLANIA:

 • Nebudú slávené verejné sv. omše v kostoloch našej farnosti.  
 • Zákaz sa nevzťahuje na: obrad krstu, pohrebný obrad a sobášny obrad.
 • V prípade naliehavých záležitostí volajte na tel. číslo: 0908 720 280.

Povzbudzujeme vás k sledovaniu priamych prenosov sv. omší a iných vianočných pobožností cez katolícke médiá, vrelo odporúčame pravidelné duchovné sv. prijímanie a spytovanie svedomia, čítanie Svätého písma, modlitbu posvätného ruženca a iné pobožnosti.

Všetky nahlásené úmysly v našich kostoloch budú odslúžené pri súkromných sv. omšiach.

Vyzývame vás, aby ste v duchu dobrého kresťanského svedectva rešpektovali vyhlásené opatrenia, ale hlavne v záujme zdravia seba a druhých sa čo najmenej vystavovali riziku nákazy covidom19. O to úpenlivo prosíme predovšetkým veriacich nad 65 rokov života, keďže ide o reálne najviac ohrozenú vekovú skupinu s vysokou úmrtnosťou v prípade nákazy.

Myslíme  na vás pri slávení súkromných sv. omší a vyprosujeme vám požehnané sviatky Božej blízkosti!

Vaši saleziáni+! … ktorým chýbate.

 

 

 

Vianočná duchovná obnova

 

ADVENTNÝ PROGRAM PRE DETI A RODINY

PASTIERI UVIDELI HVIEZDU

 1. decembra 2020

Lukáš a Matúš išli pomaly a oči mali upreté na oblohu. Poznali viaceré hviezdy a súťažili medzi sebou, kto ich dokáže rýchlejšie nájsť. Keď sa pozerali na postavenie rozličných súhvezdí, Matúš spozoroval, že na nebi sa ukázala iná hviezda, ako boli ostatné Hviezda, ktorú nepoznal. Hneď povedal Lukášovi: „Pozri sa na východ! Je tam hviezda, ktorá svieti oveľa jasnejšie ako ostatné. Ešte som ju nikdy nevidel. Vieš snáď ako sa volá?“ „Ani ja som ju ešte nikdy predtým nespozoroval, odvetil Lukáš, má svietiaci chvost, ktorý je stále dlhší a dlhší.“ Udivení sa zastavili. Tá tajomná hviezda sa pomaly pohybovala, čoraz viac rozjasňovala oblohu. Zdalo sa, akoby postupovala ich smerom. Tma zoslabla, akoby sa rozvidnievalo. Všetky stromy a lúky vyzerali akoby boli striebristé. Matúš povedal Lukášovi: „Hneď sa vráťme a spýtajme sa Simona, ako sa nazýva tá prekrásna hviezda, ktorú sme doteraz ešte nikdy nevideli.“ Začali bežať tak rýchlo, až im zhasol lampáš. Ale zostalo tak jasno, že nepotrebovali svetlo, aby videli na cestu.

Dnes si s rodičmi napečieme medovníčky. Môžete skúsiť spraviť aj medovníček v tvare hviezdy, aby vám pripomínala tú, ktorú videli pastieri.

 

PASTIERI ROZPRÁVAJÚ PRÍHODU

 1. decembra 2020

Keď Lukáš a Matúš dobehli k pastierom, našli ich, ako tiež pozorujú hviezdu. Šimon, ktorý bol najstarší a najmúdrejší spomedzi pastierov sa zamyslel. Dávid, ktorý vždy hral na harfe, povedal Šimonovi: „Tá hviezda vzbudila vo mne takú veľkú radosť, ako keby to bola predzvesť nejakého svetla. Dostal som chuť vziať harfu a bez prestania hrať.“ Lukáš a Matúš dodali: „Šimon, už si niekedy videl takú hviezdu, ako je táto? Poznáš nejaký príbeh o nej? Rozpovedz nám ho.“ Starý Šimon si sadol a povedal: „Bol som ešte dieťa a môj starý otec mi rozprával, že dávno, veľmi dávno, skupina židovských pastierov putovala cez púšť, aby sa tam usadila. Cestou stretli veľmoža na oslici. Oslica zrazu začala hovoriť a obrátila sa na svojho pána. ,,Povedz tým pastierom: Choďte až na okraj púšte. Nájdete zem s peknými lúkami a vinohradmi. Postavíte si tam svoje domy a mestá. Prejde veľa rokov, potom jednu noc uvidíte hviezdu, ktorá prechádza po oblohe a zastaví sa nad nejakým domom. Tam sa narodí váš kráľ. Urobí vás všetkých šťastnými.“ Veľmož vyriekol tie slová a vzdialil sa na svojej oslici, nič viac nepovedal.“ Pastieri si vypočuli príbeh starého Šimona a spýtali sa: „Mohla by to byť tá hviezda, ktorá ohlasuje narodenie nášho kráľa?“

Zapáľte si sviečku na adventnom venci a pomodlite sa spoločne ako rodina. Potom môžete rodičov poprosiť, aby vám aj oni porozprávali nejaký príbeh. Možno sa dozviete niečo nové.

 

PASTIERI SA VYBRALI DO MAŠTAĽKY

 1. decembra

Starý a múdry Šimon povedal: „Možno budú tí chudáci potrebovať pomoc. Skúsme im zaniesť niečo potrebné. Ty, Lukáš, zober mlieko, ty, Matúš, zober syr, ktorý sme dnes urobili. Ja vezmem kúsok chleba, čo nám zostal. Zajtra im zoberieme čerstvý chlieb.“ Všetci sa vybrali na cestu so svojimi skromnými darmi. Dávid vzal so sebou harfu. Povedal: „Keď sa rodí dieťa, treba spievať. Ja mu chcem zahrať prvý, a to hneď’, len čo sa zobudí.“ Po ceste stretli Maru, Lukášovu a Matúšovu sesternicu, ktorá išla spolu so svojou matkou. Anjel sa zjavil aj im a povedal im o narodení dieťaťa. Mara niesla ako dar biele šatôčky z vlny a malú prikrývku z ovčej kože. Stretávali aj ďalších pastierov a pozvali ich, aby išli s nimi. Dávid začal spievať pieseň, ktorú spievame až dodnes: Uprostred nočného ticha hlas sa rozlieha: Vstaňte pastieri, Boh sa vám rodí! Čím rýchlejšie sa vyberajte, do Betlehema pospiechajte, privítať Pána.

Keď sa mal narodiť Ježiško, každý mu chcel dať nejaký darček. Pritom on sám bol darček pre nás od Pána Boha z lásky k nám. Ľudia, ktorí sa majú radi si občas dávajú darčeky. skús aj ty dnes nachystať pre niekoho darček. Toho človeka to určite poteší a uvidíš, aký z toho budeš mať dobrý pocit.

 

PASTIERI NAŠLI JEŽIŠA

24.decembra 2020

Ježiš sa narodil v betlehemskej maštaľke. Bola práve polnoc. Mária ho zavinula do plienok a uložila do jasličiek, aby zaspal. Spolu s Jozefom sa priblíži la ku kolíske v jaskynke, aby boli bližšie k svojmu dieťatku. Plní šťastia a radosti sa naň pozerali pri slabom svite lampy. Osol a vôl pozorovali ten zázrak veľkými očami. Zrazu sa jaskyňa rozžiarila: svietiaca hviezda sa zastavila nad ňou. Z neba zneli spevy anjelov. Pribehli pastieri, ktorých viedli Lukáš, Matúš a Mara. Zaklopali na dvere a spýtali sa, či môžu vojsť. Jozef išiel otvoriť, poďakoval im za nečakanú návštevu a poprosil ich, aby neboli hluční, lebo dieťatko spí. Len čo však vošli dnu, dieťa otvorilo očká a usmialo sa. Pastieri mu položili svoje dary k nohám. Dávid vzal harfu a zanôtil pieseň: Schodíš z hviezd, Král neba a prichádzaš do jaskyne v chlade a mraze. 0, Diela moje božské, vidím ťa tu chvejúceho sa. Ó, Bože blahoslavený! Ach, koľko si dal zo seba, aby si si ma zamiloval! Po dlhom rozhovore s Máriou a Jozefom sa šťastní pastieri vrátili k svojim stádam. Lukáš, Matúš a Mara s nimi nešli, ale ihneď sa vybrali do Betlehema, aby tam rozprávali iným deťom, že sa narodil Ježiš. Na svitaní všetky deti z Betlehema prišli do maštaľky, zaspievali pastiersku pieseň a srdečne vítali dieťatko. Mária a Jozef boli šťastní: ich dieťa sa síce narodilo v jaskyni, ale radosť bola o to väčšia.

Určite dnes dostaneš, alebo si už dostal množstvo krásnych darčekov. Ten najväčší dar však dnes leží v jasličkách. Pozri sa pod stromček, vidíš ho tam? Je to malý Ježiško, ktorý sa dnes narodil, pretože nás Pán Boh ľúbi. Nezabudni sa poďakovať za všetky darčeky. Rodičom, Ježiškovi, ale aj Pánu Bohu za  ten najväčší.

 

 

Adventný program 2020-deti+rodiny-1.týždeň

Adventný program 2020-deti+rodiny-2.týždeň

Adventný program 2020-deti+rodiny-3.týždeň

Adventné zamyslenia 2020-deti a rodiny-4.týždeň

ADVENT 2020-omaľovánka

 

ADVENTNÉ ZAMYSLENIA PRE STARŠÍCH ŽIAKOV (2.st. ZŠ)

Nedeľa 20. decembra 2020 – 4. adventná nedeľa

Počneš a porodíš syna. (Lk 1,26-38)

Anjel Gabriel povedal Márii, že počne a porodí syna. Nech mu dá meno Ježiš. Bude to Boží Syn.

Žil raz jeden vlk pri Betleheme. Všetci sa ho báli, najmä pastieri. Keď sa narodil Ježiško, nastal rozruch a všetci pastieri šli pozrieť toto dieťa. Vlk bol hladný a zvedavý. Aj on sa potichu vkradol na druhý deň do maštale. Rodičia od únavy zaspali a on  chcel to dieťa zožrať. Keď sa chystal zaútočiť,  rúčka dieťaťa sa s láskavou nehou dotkla je papule a dieťa povedalo: „Vlk, mám ťa rád.“

Vtedy sa vlkov kožuch roztrhol a pod ním sa objavil muž. Ten padol na kolená a bozkával rúčky dieťaťa. Potom tento muž, ktorý bol vlkom odišiel z maštale a všetkým zvestoval, že prišiel Mesiáš.

Ježiš láskou prišiel odstrániť zo sveta zlo. Komu preukážem dnes lásku?

 

Pondelok 21. decembra 2020

Návšteva Márie u príbuznej Alžbety. (Lk 1,39 – 45)

Mária, keď sa dozvedela, že jej príbuzná Alžbeta vo vysokom veku čaká dieťa, ponáhľala sa jej pomôcť a podeliť sa s ňou o radosť, že aj ona čaká dieťatko.

V jednej nemocnici ležali na izbe dvaja muži. Jeden sa nemohol z postele pohnúť a druhý zasa musel sedieť na posteli, aby sa mu lepšie dýchalo a videl do okna.

Veľa sa rozprávali o rodine a zážitkoch. Popoludní, ten, ktorý si mohol sadnúť na posteľ opisoval svojmu druhovi všetko, čo videl cez okno. Opisoval mu park, jazierko, deti, ktoré sa hrali a mnohé iné veci. Ležiaci pacient si zatvoril oči a všetko si to živo predstavoval. Takto plynuli dni, až raz našli pacienta pri okne mŕtveho.

Keď sa to dozvedel ten druhý, poprosil sestru, či by ho mohla preniesť k oknu na postele jeho kamaráta. Zdravotná sestra to s radosťou urobila a nechala ho samotného. Podarilo sa mu trochu pozdvihnúť. Chcel vidieť to, čo popisoval jeho spolupacient. Trpiaci muž sa pomaličky zdvihol a pred oknom uvidel obyčajný múr. Spýtal sa zdravotnej sestry, prečo mu jeho spoločník opisoval niečo iné. Sestra odpovedala, že bol slepý a nevidel ani ten múr. „Možno vás chcel len povzbudiť“, dodala.

Takto vyzerá vynachádzavá láska. Čo spravím dnes ja?

 

 1. decembra 2020

Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. (Lk 1,46-56)

Mária zažila Božie objatie, lebo zázračne počala a nosila pod srdcom Ježiška. So svojou radosťou sa podelila s príbuznou Alžbetou.

Do nemocnice prišlo dievčatkom menom Laila a bolo veľmi choré. Mala veľké bolesti a kŕče na chrbtovom svalstve. Ohol sa jej chrbát, znehybnela čeľusť a nemohla dobre hýbať nohami. Nemohla sa ani dobre najesť. Lekári boli bezmocní. Keď videla otecka, ako pri nej sedí na posteli začali jej po lícach stekať slzy a čosi povedala cez stisnuté zuby. Nevedeli čo chce, ale jedna asistentka pochopila, že chce, aby ju otec objal.

Otec sa zatváril zdráhavo, lebo sa bál, že je spôsobí ešte väčšie kŕče. Lekár ho však povzbudil, aby sa nebál. Keď bola v náručí otcovom, lekár zostal zarazený. Kŕč v jej nohách poľavil natoľko, že mohla ohnúť nohy. Čeľusť nemala zatvorenú, ale usmievala sa na svojho ocka.

Čo dokáže rodičovské objatie?

Možno by bolo dobre dnes preukázať takúto pozornosť mamičke, alebo oteckovi.

 

 1. december 2020

Narodenie Jána Krstiteľa. (Lk 1,57-66)

Keď Alžbeta porodila syna, všetci mu chceli dať meno podľa otca. Rodičia poslušní Bohu dali mu meno Ján, ako im to naznačil anjel. Ich dôvera a veľká viera priniesla svoje ovocie.

Istý kráľ veľmi rád poľoval. Psy vydurili z nory krásneho bieleho zajaca, ktorý bežal odušu cez lúky. Psy ho však unavili. Vysilený zastal a psy okolo neho. Vtedy kráľ namieril kušu, že ho zastrelí a bude mať krásnu čiapku z jeho kožušiny.  Zajačik však urobil čosi nevídané. Vyskočil kráľovi priamo do náručia. Teplo chvejúceho sa telíčka tak dojalo kráľa, že pustil zbraň a zobral zajačika domov. Odvtedy boli nerozlučnou dvojicou.

Keď tento príbeh rozprávala svätá Terezka z Lisieux, dodala: „Keď sa ti zdá, že nemáš kam ujsť, skoč priamo do Božieho náručia.“

Ktorý svoj problém takto odovzdám Pánu Bohu?

 

24.decembra 2020

Ježišovo narodenie. (Mt 1,18-25)

Riaditeľ detskej nemocnice na Štedrý večer zostal v práci dlho do noci. Skôr ako šiel domov, kde ho čakala rodina, aby spoločne oslávili Vianoce, prešiel ešte raz  po chodbách, či je všetko v poriadku.

Zrazu začul za sebou ľahučké kroky. Cupkanie papučiek. Keď sa obzrel v polotieni rozoznal dieťa, ktoré nemalo nikoho a bolo smrteľne choré. Keď videl, že mu chce niečo povedať, podišiel k nemu. Ono sa ho dotklo rúčkou a pošepkalo: „Povedz niekomu, že som tu.“

Všetci čakáme na darček pod stromčekom. Dokážeme urobiť aj my niekomu radosť?

 

 

Adventné zamyslenia 2020 – 2.st.ZŠ – 1.týždeň

Adventné zamyslenia 2020 – 2.st.ZŠ – 2.týždeň

Adventné zamyslenia 2020-2.st.ZŠ-3.týždeň

 

Adventné zamyslenia 2020-2.st.ZŠ-4.týždeňADVENTNÉ ZAMYSLENIA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Adventné listy 2020 – Dospelí – 1.týždeň

Adventné listy 2020 – Mládež a dospelí – 2.týždeň

Adventné listy 2020-Mládež a dospelí-3.týždeň

Adventné-listy-2020-Mládež a dospelí-4.týždeň

 


©2021 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?